Flygminnesmärken

JAS haveriet vid Västerbron, Stockholm

I samband med flyguppvisning vid Vattenfestivalen i Stockholm den 8 augusti 1993 störtade en JAS 39 Gripen på Långholmen vid Västerbron.

Konstnären Thomas Qvarsebo har gjort ett minnesmärke som är rest år 1994 av Långholmen Hotell & Restaurang AB. Minnesmärket är placerat strax till öster om Västerbron och är lätt synligt från dess östra gångbana På den rostfria plåten finns inskriptionen "Här störtade JAS 39-Gripen under en flyguppvisning den 8 augusti 1993".

 
Foto Lars Sundin juli 2002