Flygminnesmärken

Barkarby, fd. F 8
Minnessten vid byggnad 97

Uppdaterad: 2003-01-22

Minnessten med text "Kungl Svea Flygflottilj 1938-1963. Kungl Svea Flygkår 1963-1974. 
Krigsbasverksamhet 1974-1994. Foto Mikael Olrog