Flygminnesmärken

Limhamnsvägen, Malmö

Minnessten över Robert Svendsens flygning över Öresund den 17 juli 1910. Stenen står ute på en åker, utsiktsplattform i anslutning till vägen.