Flygminnesmärken

Minnesmärken på Frösön

Uppdaterad: 2007-01-14

Foto: Gunnar Tegnhed 2006-10-20

   
   
   
 
På minnesstenen över Jämtlands fältjägarregemente står: 1682-1910 samlades här Jämtlands krigsfolk för öfning i vapnens bruk till fosterlandets försvar.
Foto: Gunnar Tegnhed
 
 
Baksidan på minnesstenen över Jämtlands fältjägarregente.
Foto: Gunnar Tegnhed
 
 
Baksidan på minnesstenen över Jämtlands fältjägarregente.
Foto: Gunnar Tegnhed
 
   
 
På minnestavlan vid Frösö skans står: Norrlands Artilleri uppsattes på Frösön 1644 Kungl Norrlands artilleriregemente Organiserades 1893. Foto: Gunnar Tegnhed
 
   
 
Minnessten vid Frösön/Stocke över Jämtlands Kavalleri 1 km öster om flottiljområdet, rest 1958 (?)
Foto: Gunnar Tegnhed