Flygminnesmärken

Bunge flygplats, Gotland

Uppdaterad: 2004-09-01
Foto: Anita Thüring

Minnessten över fältets funktion och Bungeskolan.