Flygminnesmärken

Strömstad
Hällristning

Uppdaterad 2004-02-20

”Fågelmannen” – en hällristning i Ånneröd några km norr om Strömstads centrum. Den centrala delen av ristningen visar till vänster två hästar, i mitten två hjul och längst till höger en körsven klädd i något som liknar vingar. Ristningen finns omnämnd och avfotograferad i boken "På lätta vingar" av Allan Cyrus. Ristningen är svår att se för ett otränat öga eftersom den inte är ifylld med färg.

Dagens arkeologer vid hällristningsmuseet i Vitlycke tror dock inte att ristningen har något med flygning att göra. Man tolkar det som att mannens mantel fladdrar i luftdraget när han kör en vagn dragen av två hästar.” Teckning: Lars Henriksson