Flygminnesmärken

Vårdnäs, Björnkil
Minnessten efter haveri med B 3

Uppdaterad 2007-05-20
foto: Göran Landström

Minnessten efter ett haveri 1939-09-01 med en B 3 ur F 1 där besättningen omkom. Flygförarens föräldrar reste stenen.

   

Vägbeskrivning: Väg 34 mellan Linköping och Kisa, ca 20 km söder om Linköping resp 34 km norr om Kisa, sväng av mot Västerby. Efter 900 meter tag av väg till vänster vid några hus. Fortsätt denna väg ytterligare 900 meter och håll höger där denna väg delar sig. Parkera där två hus finns på vänster sida. Promenera på vägen ca 20-30 meter till ett tredelat träd på höger sida. Strax efter trädet finns till höger en övervuxen gammal körväg.
Följ den drygt 100 meter. Här finns en skylt "Flygstenen". Fortsätt ca 100 meter till minnesstenen.
Position: N58 16,125 E15 36,734

 
Det "tredelade" trädet längs stigen till minnesstenen.
 
 
 
 
På stenen finns texten:
Off.asp.fältflygaren
Folke Ramström förare
* 5/2 1920

Res.off.asp.fältflygaren
B.S. Wittsten spanare
* 7/6 1918

Furiren G.E. Nordh radiotelegrafist
* 2/5 1913

Funno här gemensam död
natten till den 1/9 1939

 
 
På stenens baksida finns texten:
Övningsflygning med två tunga 
bombplan från Västerås
mörker och markdimma omöjlig-
gjorde beordrad landning Hässlö
Landning beordrades Malmen
Det ena planet lyckades - det
andra planet havererade här
under flygning norrut i moln
och tät dimma kl. 01.07

Stenen restes av förarens föräldrar