Flygminnesmärken

Hästholmen, Stora Lund
Östergötland

Uppdaterad: 2005-10-20
Text: Lars Henriksson
 
Inskrift berghäll vid nedslagsplatsen för ett haveri 1925-06-02 med en Phönix DIII i samband med skjutning mot ballongmål. Föraren värnpliktige studenten, korpral Olof Ivar Wille Jakobsson omkom.
 

Flygkompaniet inrättade en skjutskola vid Vätterns strand år 1921. Personalen förlades till det gamla ryttmästarebostället Stora Lund några kilometer söder om Hästholmen. Skjutskolan utvidgades och förbättrades med tiden och användes sommartid av Flygkompaniet t.o.m. 1925, d.v.s. under dess återstående existens. Några riktiga hangarer för flygplanen blev dock inte byggda, utan man fick nöja sig med tälthangarer.

Den 2 juni 1925 inträffade en olycka där värnpliktige studenten, korpral Olof Ivar Wille Jakobsson, omkom. Jakobsson hade just lyft med sin Phönix-jagare nr 949 för övningskjutning mot ballonger och nått ca 100 meters höjd. Av okänd anledning minskade motorvarvet och planet gick i spinn. Flygplanet slog ner på en berghäll och tog eld. Jakobsson var försedd med fallskärm, men höjden var för låg för att denna skulle kunna vara till någon nytta.

En minnesskrift finns inhuggen i den berghäll mot vilken planet störtade. Platsen ligger ett stycke söder om den gamla gården Stora Lund. Positionen är N 58 grader 15,160 minuter, E 14 grader 37,689 minuter (+/- 7 meter).

 

.
Hästholmen, Stora Lund
Östergötland

 
Inskrift berghäll nära nedslagsplatsen för ett haveri 1937-07-23 med en Fokker CV-E i samband med övningar i bombfällning och kulspruteskjutning vid Vätterns östra strand. Föraren furir Stig O. Carlsson omkom.
 

1937 höll Flygvapnet övningar i bombfällning och kulspruteskjutning vid Vätterns östra strand. Här, söder om orten Hästholmen hade Flygkompaniet redan 1921 inrättat en skjutskola. Nu övade man också andra aktiviteter som fotografering, signaltjänst och artilleriflygning. Området tillhör numera Stora Lunds naturreservat.

I övningen deltog flygplan av typen Fokker CV-E, i Flygvapnet benämnt S 6. Denna typ var ett biplan med plats för förare och spanare. Det var beväpnat med kulsprutor, men kunde trots beteckningen spaningsplan (S) även bära bomber under vingarna.

Den 23 juli inträffade ett haveri som krävde två dödsoffer. S 6 nummer 334 övade kulspruteskjutning mot en målflotte förankrad cirka 150 meter från stranden. Flygplanet skulle just göra ett tredje anfall mot målet. Under dykningen mot flotten bröts motorn loss från flygplanet. Motorn slår i sin tur sönder ena sidans vingpar. Detta får planet att under en kort tid stiga vertikalt till cirka 100 meters höjd. Därefter går det över i ryggläge, viker sig och störtar i vattnet.

En fiskare, som på Flygvapnets uppdrag legat i räddningsberedskap, rycker genast ut med sin båt. Han finner planets spanare, löjtnanten i I 17 reserv Gösta W. Lilja, livlös flytande på vattnet med utlöst fallskärm. Han har förmodligen försökt rädda sig med fallskärmen, men höjden var för låg för att den skulle hinna utveckla sig. Dödorsaken var ett brott på skallbasen. Piloten, furir Stig O. Carlsson, sitter kvar i planet som hamnat i ryggläge. Flygplanet flyter endast några minuter efter nedslaget och sjunker sedan med piloten Carlsson ombord.

Trots omfattande draggning återfann man aldrig planet eller dess pilot. Djupet är stort på platsen och bärgning var omöjlig med den tidens resurser. Carlsson kan ha avlidit då motorn lossnade eller vid islaget i sjön. Även om han ändå varit vid liv vid nedslaget skulle han snabbt ha drunknat då planet hamnat upp och ner.

En minnestext över Stig Carlsson höggs in i en bergvägg nära Vätternstranden. Platsen ligger i stort sett nordväst om gamla Stora Lunds gård, som numera är golfklubb. I anslutning till klubbyggnaden ligger Vätternrummet, en utställning om sjön med vätternfiskar i akvarier.

Positionen för platsen med minnestexten är N 58 grader 15,829 minuter, E 14 grader 36,791 minuter (+/- 9 meter).