Flygminnesmärken

Minnesmärke Hässlö

 
Minnessten väster om kanslihuset med text "Till minne av våra i flygtjänsten stupade kamrater". Rest 1958-05-10.