Flygminnesmärken

Sjuntorp

uppdaterad: 2003-11-15

Sjuntorp (gården Dammen).
Sten med plåtbit och del av plexiglashuv vid haveriplatsen för J 22B nummer 22282 vid gården Dammen söder om Sjuntorp/öster om Lilla Edet.

Haveriet skedde 1946-06-06. Piloten, Lars-Gustaf Graf, omkom vid olyckan.

På dagen femtiofem år senare lyckades Åke Söderberg hitta platsen och fotograferade stenen.

Haveriplatsen är i närheten av gården Dammen.