Flygminnesmärken

Tvärberget

 
Minnessten vid den röda punkten vid Tvärberget. Vägbeskrivning: Från Likenäs följer man skyltar "Nitro Metall" och när man så passerat anläggningen och efter någon kilometer ser ett jättestenblock t v om vägen när man kört totalt ca 19 km börjar man gå.
 
 
Minnessten vid Tvärberget efter ett haveri med en B 3, Junkers Ju 86K.
Tre av de fem ombordvarande omkom vid haveriet och deras namn finns inristade i stenen.
På stenen är inristat:
DEN 15/9 1944 OMKOMMO HÄR 
FLYGLÖJTNANT JÖRGEN LAURITZEN 
FÄNRIK OVE SJÖSTRÖM 
ASPIRANT KARL-GÖRAN ANDERSSON
Foto Lars Sundin 2001-08-12