Flygminnesmärken

Skavsta - Nyköping

Minnesinskriptioner på berghäll

Uppdaterad 2003-01-22

Inristning i berghäll i norra delen av fd F 11 förläggningsområde till minne av de flygare som omkommit i flygtjänst vid F 11.

Text inristad i berghäll: Till Minne av i flygtjänst stupade kamrater vid Kungl. Södermanlands Flygflottilj. Foto Mikael Olrog, 2002

************************************

Inristning i berghäll i norra delen av fd F 11 förläggningsområde till minne av flottiljens tillblivelse 1941-10-14 som dess upphörande 1980-06-30.

Text inristad i berghäll: Denna förläggning togs i bruk av Kungl Södermanlands Flygflottilj 
den 15.10.1941
Flottiljen upphörde den 30.06.1980

************************************

Flottiljvaktbyggnad

 
Typisk flottilj-entré är bevarad vid infarten till Skavsta Flygplats
Foto: Lars Sundin 2001-07-29