Flygminnesmärken

Stockholm, Karlaplan

Carl Milles monument över förolyckade flygare.

Uppdaterad 2011-11-16
Foto: Gunnar Åkerberg

Carl Milles monument över förolyckade flygare.

Uppsattes år 1931 på Karlapla.n

   

Text på stenen: Nu efter döden ditt manliga mod eggar oss andra som ännu vandra på jorden.

Text på stenen: Skaparekraft och dåd, Dig hjälpt att svinga högt över jorden.

Tillbaka