Flygminnesmärken

Minnesmärke vid Skillinge utanför Simrishamn

Den 24 maj 1944 störtade en amerikansk B-17G (42-107178) i havet vid Skillinge efter att ha blivit beskjuten av tysk jaktflyg i samband med ett bombuppdrag över Berlin.

Vid stranden, inte långt från platsen där haveriet inträffade finns en propeller vid en bänk samt en minnestavla.

   

Minnestavla som berättar om den i havet vid Skillinge störtade amerikanska B-17G Flygande fästningen 42-107178. På minnestavlan berättas historien bakom haveriet: Den 24 maj 1944 anfölls Berlin av 464 amerikanska bombplan som fällde över 1000 bomber. Efter raiden saknades inte mindre än 33 plan. Lt. Nee i en B-17G Flying Fortress, 42-107178, befann sig på återflygning nordost om Berlin när fyra tyska jaktplan anföll. Troligen började några kablar brinna till följd av kortslutning och befälhavaren Nee gav order om uthopp. Denna order uppfattades inte av hela besättningen, utan piloten Lt. Nee, co-pilot och skytten i ryggtornet hoppade ut genom de öppna bombluckorna. De togs efter fallskärmslandningen till fånga och kunde oskadda återvända till USA först efter krigsslutet i maj 1945. Navigatören Lt. Neel tog snabbt över kontrollen och lyckades hjälpligt släcka elden bakom förarplatsen. Akterskytten T/Sgt. Spaulding fick order att inta andrepilotens plats och flygningen gick nu norrut mot svenska kusten. Med den nu sex man starka besättningen flög man till trakten av Skillinge, söder om Simrishamn, där fem man hoppade. Lt. Neel han aldrig ur planet innan det brinnande slog i vattnet. Tre man kunde räddas av tillskyndande båtar medan två man drunknade. De tre räddade internerades i Loka fram till oktober 1944 och en av dem fick stanna i Sverige fram till februari 1945. Delar av det havererade planet har under årens lopp bärgats.

En av flygplanets propellrar som minner om händelsen.