Flygminnesmärken

Minnesstenen på Avvakkotunturi
Haveri 1989-03-16 med Saab 105, Sk 60 nr 60043

Uppdaterad: 2003-04-22
Text och foto: Gunnar Tegnhed

Under väderflygning, VMC med låg molnbas, kolliderade 1989-03-16 SK60B nr 60043, F5 43, med fjället Avvakkotunturi ovanför trädgränsen (White out). Haveriplatsen ligger ca  30 km norr om Gällivare.
Ff, Ro/Mj Börje Nilsson och meteorologen, Mj Åke Larsson omkom.

Initierat av Pye Palm startades i Börje Nilssons kamratkrets en insamling som resulterade i att man på Börjes föräldragård, Aspelund, i Vetlanda kommun valde ut en sten i vilken ett flygvapenemblem och texten "Mj Börje Nilsson, 16.3.1989, 55 Spa fly grp FV" höggs in.

I augusti 1993 påbörjade ett sällskap bestående av Pye Palm med fru Karin, Eilert Karlsson med fru Liselott samt Börje Nilssons dotter Alexandra, då 15 år gammal, resan mot Avvakkotunturi med minnesstenen i bagaget.

Börje, Eilert och Pye var kamrater sedan sin tid i FV och var alla vid tiden för haveriet anställda i SAS som flygstyrmän.

Resan gick med flyg via Stockholm till Kiruna. I Kiruna hyrdes bil för vidare färd till Gällivare där övernattning skedde. Efter en kort bilfärd påföljande dag vidtog en fem timmars fotvandring till haveriplatsen. På haveriplatsen, som återfanns med hjälp av haverikom-misionens karta, placerades stenen och planterades perenna växter som tål klimatet. När arbetet var slutfört lämnades Alexandra ensam en stund på platsen och härefter vidtog vandringen tillbaka till bilen och hemresan påbörjades.