Flygminnesmärken

Järnkors vid Glamsjön

Uppdaterad 2013-08-13

Den 21 augusti 1955 kolliderade två J 29A från F 13 över St. Horredsjön, ca 5 km öster om Frillesås i Hallands län. Det var 29117 med fänrik (res) Harry Nilsson och 29121 med fänrik (res) Per Ekman, båda omkom efter misslyckade fallskärmshopp.

Haverirapport

 
Där Fänrik Ekman återfanns finns ett järnkors rest
med texten:
Fänriken Teknologen Per J.H. Ekman
Morgårdshammar
13/7 1932
21/8 1955
Foto: Kaj Haglund
 
 
Minnesmärket finns i svår terräng och är svårt att finna.
Invid korset finns en informationstavla uppsatt.