Flygminnesmärken

Minnessten på Säve flygplats samt på skäret Barlind

Foto: Jan Ljungholm

Den 18 november 2003 inträffade den värsta flygolycka som drabbat Försvarsmakten på 35 år. En helikopter typ HKP 10 Superpuma stationerad på Säve havererade vid en samövning med livräddningskryssaren ”Märta Collin”. Olyckan skedde i dålig sikt vid 19-tiden på kvällen. Platsen var nära den lilla ön Barlind öster om Rörö i Göteborgs norra skärgård.

Av besättningen på sju man överlevde bara en enda, den värnpliktige ytbärgaren Jacob de Vries. Omkomna var försteförare kapten Owe Persson, andreförare, kapten Ola Hidefält, tekniker/färdmekaniker löjtnant Anders Lindquist, tekniker löjtnant Michael Waerneman, navigatör kapten Thomas Lagerström samt värnpliktige ytbärgaren Oskar Andersson.

En minnessten invigdes på Säve flygplats den 18 november 2004, exakt ett år efter olyckan. Minnesstenen finns vid den plats där en gång Kungl. Göta Flygflottilj - F 9 hade sina huvudbyggnader och helikopterskvadronen verkat. Dessa byggnader ligger intill kontrolltornet öster om landningsbanan.

 
Minnestavlan på minnesstenen. Beteckningen H 99 på minnesplattan syftar på helikopterns anropssignal.
 

En minnesplatta är uppsatt på skäret Barlind.