Flygminnesmärken

Nya Varvet, Göteborg

Minnessten vid Nya Varvet i Göteborg över flygarna K G A Netzler och K F A Tåhlin som förolyckades 1918. Stenen rest av Kungl. Aeronautiska Sällskapet i Göteborg år 1920. Placerad framför muren omedelbart söder om gamla offmässen, idag egentligen bakom mässen, då man senare ändrat entresida.