Flygminnesmärken

Minnesmärke vid Allstädar i Lummelunda, Gotland

Ambulanshelikoptern SE-JBS havererade den 31 oktober 1994 i havet 4 km nordväst om Visby under en flygning på låg höjd i mörker och dåligt sikt. Alla tre personerna ombord omkom. Helikoptern var av typ Messerschmitt-Bölkow-Blohm MBB Bo105CBS och tillhörde firman SOS Helikoptern Gotland AB i Visby.

Ett minnesmärke över de omkomna finns på klintkanten ovanför stranden vid Allstädar i Lummelunda cirka en kilometer sydsydväst om Stenkyrkehuks fyr. Foto: Anders Hellgren