Flygminnesmärken

Malung Skördrisberget

Minnessten vid den röda punkten

 
På platsen har Malungs Hembygdsförening gjort en verklig fin presentation (och det är bygdens folk som gjort minnesmärket) och det finns också P-plats och dass, med den stolta skylten "Flygmonumentet". Hembygsföreningen rubricerar händelsen som "Flygolyckan på Kutåsen"; denna ås är en del av Skördrisberget. Foto: Lars Sundin 2001-08-12
 

Foto: Lars Sundin 2001-08-12

Foto: Lars Sundin 2001-08-12