Flygminnesmärken

Minnesmärke vid Hållö

uppdaterad 2004-08-17
Foto: Sven Löv

Den 22 oktober 1943 havererade en svensk DC-3 vid Hållö i Bohuslän efter beskjutning av tyskt jaktflyg över Skagerack. Flygplanet, SE-BAG "Gripen" som tillhörde ABA användes som kurirplan och var på väg från Skottland till Sverige, när en tysk Junkers Ju 88 med Werner Spiedel som förare anföll. Flygplanet fattade eld i luften och havererade på Hållö, sydöst om Smögen i Bohuslän. Tretton personer omkom och två överlevde haveriet. ABA avbröt kurirflygningarna till Skottland efter det inträffade.

Den 12 juni 2004 avtäcktes på Hållö ett minnesmärke och en minnestavla över det nedskjutna ABA flygplanet Gripen. Monumentet är placerat några meter från vandrarhemmet (f d telegrafisternas hus) och minnestavlan är uppsatt på vandrarhemmets vägg. Minnesmärket består av ett propellerblad från den nedskjutna DC-3:an.

Till Hållö kan man endast ta sig med båt, sommartid går det badbåt från Smögen.

Minnestavlan med information om händelsen.

 
 

Ett av Gripens propellerblad