Flygminnesmärken

G:a Uppsala kyrkogård

Foto: Gunnar Åkerberg

Gravplats för anställda vid F 16. Graven är en gåva från Renghedens
gravfond och innehåller f n fem gravsättningar gjorda åren 1945-1964.