Flygminnesmärken

Fjelie kyrkogård
Sgt Chambers grav

Uppdaterad 2010-06-26
 

Gravplats och gravsten på Fjelie kyrkogård över engelsk flygare, Sgt C.A. Chambers, RAF, stupad 15 mars 1943. Foto: Bengt Persson 2010

 
 

Ett äldre foto på gravstenen. Möjligen har stenen under senare år ersats av en nyare sten eller restaurerats.