Flygminnesmärken-Foto

Minnessten i närheten av Antens kapell

Flygminnesmärken

Minnessten i närheten av Antens kapell

Uppdaterad 2008-02-21

En minnessten, en propeller och en gästbok under ett regnskydd till minne av sex USAAF-flygare som omkom vid haveri 1944-10-20 med ett C-87 transportfpl (civil version av B-24 Liberator). Uppsatt och vårdat av en hembygdsförening.

Vägbeskrivning: Sväng av från väg 190 in på väg skyltad "Skepplanda" ca 500 m norr om Antens kyrka/kapell, följ sedan vägvisning. Minnesmärket är beläget ca 1 km VNV om Antens kyrka/kapell (blå märket på kartan).

 
Vägbeskrivning: Sväng av väg 190 mot Skepplanda, följ sedan vägvisning
 
 
Foto från ca 1985
 
 
Foto: Lars Sundin
 

HÄR OMKOMMO DEN 20 OKTOBER 1944
SEX FLYGARE FRÅN
AMERIKAS FÖRENTA STATER
DE FÖLLO
FÖR SITT FOSTERLAND
FÖR FRIHET OCH RÄTT
I ANDRA VÄRLDSKRIGET
Foto: Lars Sundin

 

CAPTAIN
TRUETT K. BULLOCK

CAPTAIN
THOMAS G. CAMPBELL

LIEUTENANT
JAMES BUCHANAN

SERGEANT
DONALD J. JOHNSTON 

SERGEANT
OAKLEY J. RAGLAND

CORPORAL
EARL K. NORE CAPTAIN


foto: Lars Sundin

 

Gnesta/Vängsö flygplats

Flygminnesmärken

Gnesta/Vängsö flygplats

Uppdaterad: 2003-06-25

Gammalt postflygfält

Vängsö flygplats en knapp mil norr om Gnesta har sina anor från 1930-talet. Det anlades som nödlandningsfält för postflyglinjen Stockholm-Malmö och var ett s.k. AK-arbete för att lindra arbetslösheten.

Under beredskapstiden fick flygfältet en viss strategisk betydelse. Därför byggde man försvarsanläggningar kring fältet och förlade marktrupper och luftvärn på platsen. En del lämningar återstår, bl.a. väl bevarade skyttevärn. Vid banans norra ände finns ett betongfundament efter ett vind-T.

Foto Mikael Olrog, 2003

Bevarad försvarsanläggning från beredskapstiden.

  Vängsö flygfält används idag för privat- och segelflygverksamhet.  
 

Flygminnesmärken - Sproge kyrka, Gotland

Minnessten i Sproge kyrka, Gotland över den engelske flygaren Sqn Leader Todd-White, omkom 18 augusti 1943 och som först begravdes i Sproge.

 Foto: Björn Tannfelt 2001-08-21
 

Arlanda Statyn Nya Vingar

Flygminnesmärken

Arlanda
Statyn Nya Vingar

Statyn: "Nya Vingar" staty skänkt 1976 av AB Aerotransport och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB

 
Stenskulpturen "Befriaren" av konstnären Karl Hultström. Invigd 1914. Flygaren Axel Janse har stått modell. Janse var res.off. på I 15 år 1915-1919. Han erövrade även guldmedalj i gymnastik vid OS 1912 i Stockholm.
 

Örebro, Henry Allards park

Flygminnesmärken

Örebro, Henry Allards park

Konstverk: Stenskulpturen "Befriaren" av konstnären Karl Hultström. Invigd 1914. Flygaren Axel Janse har stått modell. Janse var res.off. på I 15 år 1915-1919. Han erövrade även guldmedalj i gymnastik vid OS 1912 i Stockholm.