Flygminnesmärken-Foto

Minnesceremoni för Anders Linnér vid Rastplats Viggen

Minnesceremoni för Anders Linnér vid Rastplats Viggen

Text: Ulf Delbro

Vid en rastplats på väg 44 mellan Lidköping och Grästorp står en ikonisk Viggen på en pelare, ingen resenär kan missa denna. Bakom idén med denna mycket fina installation och som samordnare av upprättandet stod flygmajoren Anders Linnér. Anders gick beklagligtvis ur tiden den 23 januari 2017 efter en kort tids sjukdom, endast 66 år gammal.

Torsdagen den 3 maj 2018 genomfördes en ceremoni vid Rastplats Viggen till minne av Anders Linnér. Efter finstämda anföranden av Kommunalrådet Kent Larsson från Grästorps Kommun och av Major Håkan Brandt från F7 Såtenäs avtäcktes en minnesskylt monterad på Viggens pelare.
Ceremonin, som samlade uppemot ett hundratal deltagare avslutades med en överflygning med en J32 B Lansen ur Swedish Air Force Historic Flight med Stellan Andersson som pilot. Elever i Grästorps musikskola bjöd på fin musikunderhållning före och efter ceremonin, och alla deltagare fägnades dessutom med kaffe med dopp som Grästorps kommun bjöd på.
Bland initiativtagarna till ceremonin kan nämnas Rune Pettersson och Lars Essunger i Grästorp-Essunga Flyghistoriska Sällskap, GEFS, båda givetvis medlemmar i SFF. Bra gjort!

Anders Linnér växte upp i stadsdelen Kortedala i Göteborg. Redan som tonåring sökte han och blev antagen som fältflygarelev vid F5 i Ljungbyhed. I slutet av 60-talet kom han till F7 Såtenäs och flög där A32 Lansen.
Flygvapnet konstaterade tidigt, att Anders var ett officersämne, så han fick genomgå Försvarets Läroverk i Uppsala och därefter officersutbildning. 

Under det tidiga 70-talet var Anders engagerad i omskolningen till Viggen och med dessa erfarenheter som grund kom han så småningom att spela en mycket central roll vid introduktionen av JAS 39 Gripen vid F7. Anders gjorde även ett kort mellanspel som pilot vid SAS, men återvände till Flygvapnet.

Anders Linnér hade med sitt glada humör och sin mycket positiva utstrålning en enastående social förmåga, vilket gjorde honom synnerligen lämpad för uppdraget som informationschef först vid F7 under 1990-talet sedan som Flygvapnets informationschef med placering vid Högkvarteret under det tidiga 2000-talet. Även Saab kom under en tid att ta Anders tjänster i anspråk vid marknadsföringen internationellt av Gripen. 

Efter pensioneringen kom Anders Linnér att med stor energi engagera sig i Swedish Air Force Historic Flight, där han under flera år var vice ordförande. I den rollen kom SFF-medlemmen Anders att göra en betydande insats i samband med vår medlemsvärvningskampanj, som vi drog igång år 2014.
Han fick nämligen ordföranden Bert Stenfeldt och övriga styrelsen för SwAFHF att ställa upp på att erbjuda de tre främsta värvarna att få en flygtur i SwAFHFs fyrsitsiga Saab 105 – en lysande fint tävlingspris, som vi tackade ja till med stor glädje! Men inte nog med det, Anders lovade att SwAFHF skulle ställa upp och sponsra en flygning även året därpå i ett av föreningens propellerflygplan. Ett referat av de båda flygningarna finns att läsa i SFT nr 4-15 och i nr 6-17.

Nu uppmanar vi alla flygentusiaster som färdas längs väg 44, att stanna till vid rastplatsen, beskåda Viggen på sin pelare, läsa minnesskylten och skänka vännen Anders Linnér en tacksamhetens tanke för allt han bidrog med för att främja bevarandet av svensk flyghistoria.

Bild 1Vännen Anders Linnér.   Foto: Ulf Nylöf

Bild 2 modRastplats Viggen vid väg 44.   Foto: Ulf Delbro

Bild 3 modMajor Håkan Brandt (t.v.) och Kommunalrådet Kent Larsson bjöd på var sitt finstämda anförande i regnvädret.
Foto: Ulf Delbro

Bild 4Minnesplattan.   Foto: Ulf Delbro

Minnessten i närheten av Antens kapell

Flygminnesmärken

Minnessten i närheten av Antens kapell

Uppdaterad 2008-02-21

En minnessten, en propeller och en gästbok under ett regnskydd till minne av sex USAAF-flygare som omkom vid haveri 1944-10-20 med ett C-87 transportfpl (civil version av B-24 Liberator). Uppsatt och vårdat av en hembygdsförening.

Vägbeskrivning: Sväng av från väg 190 in på väg skyltad "Skepplanda" ca 500 m norr om Antens kyrka/kapell, följ sedan vägvisning. Minnesmärket är beläget ca 1 km VNV om Antens kyrka/kapell (blå märket på kartan).

 
Vägbeskrivning: Sväng av väg 190 mot Skepplanda, följ sedan vägvisning
 
 
Foto från ca 1985
 
 
Foto: Lars Sundin
 

HÄR OMKOMMO DEN 20 OKTOBER 1944
SEX FLYGARE FRÅN
AMERIKAS FÖRENTA STATER
DE FÖLLO
FÖR SITT FOSTERLAND
FÖR FRIHET OCH RÄTT
I ANDRA VÄRLDSKRIGET
Foto: Lars Sundin

 

CAPTAIN
TRUETT K. BULLOCK

CAPTAIN
THOMAS G. CAMPBELL

LIEUTENANT
JAMES BUCHANAN

SERGEANT
DONALD J. JOHNSTON 

SERGEANT
OAKLEY J. RAGLAND

CORPORAL
EARL K. NORE CAPTAIN


foto: Lars Sundin

 

Gnesta/Vängsö flygplats

Flygminnesmärken

Gnesta/Vängsö flygplats

Uppdaterad: 2003-06-25

Gammalt postflygfält

Vängsö flygplats en knapp mil norr om Gnesta har sina anor från 1930-talet. Det anlades som nödlandningsfält för postflyglinjen Stockholm-Malmö och var ett s.k. AK-arbete för att lindra arbetslösheten.

Under beredskapstiden fick flygfältet en viss strategisk betydelse. Därför byggde man försvarsanläggningar kring fältet och förlade marktrupper och luftvärn på platsen. En del lämningar återstår, bl.a. väl bevarade skyttevärn. Vid banans norra ände finns ett betongfundament efter ett vind-T.

Foto Mikael Olrog, 2003

Bevarad försvarsanläggning från beredskapstiden.

  Vängsö flygfält används idag för privat- och segelflygverksamhet.  
 

Flygminnesmärken - Sproge kyrka, Gotland

Minnessten i Sproge kyrka, Gotland över den engelske flygaren Sqn Leader Todd-White, omkom 18 augusti 1943 och som först begravdes i Sproge.

 Foto: Björn Tannfelt 2001-08-21
 

Arlanda Statyn Nya Vingar

Flygminnesmärken

Arlanda
Statyn Nya Vingar

Statyn: "Nya Vingar" staty skänkt 1976 av AB Aerotransport och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB

 

 

Skulptur "Nya Vingar" av David Wretling. Den skänktes 1976 av AB Aerotransport och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB i samband med invigningen av terminalen Arlanda International, i dag terminal 5.
Skulpturen skapades i slutet av 1940-talet och finns i flera exemplar på olika platser.