Medlemmar!

Dessvärre har det uppstått ett fel vad gäller medlemsnummer i utskicket med SFT 5.
Det medlemsnummer som står i utskicket är fel, använd inte detta när ni loggar in! 
Ni skall använda ert riktiga medlemsnummer som användar-id; Det finner ni på ert medlemskort, eller om ni har kvar inbetalningskortet för senaste avgiften.
Lösenordet är ert postnummer (en sifferföljd utan blank). I övrigt följ instruktionerna i utskicket, den "modul" som nämns i utskicket finner ni i länken här nedanför. När ni lägger in nytt lösenord så skall det vara (minst) 8 tecken, inget annat!

Det är ingen fara om ni inte kan logga in, vi kommer att återkomma med hur detta skall hanteras. Ni kommer att få tidning+bok som vanligt, inkl. förnyelseinbetalning! Se f.ö. också rutan, "Nya rutiner..." på sid. 11 i just SFT 5!

SFF beklagar djupt den uppkomna situationen!

  

Den "modul" som nämns i utskicket finner ni här:    Länk till Medlemssystemet!

När du skriver in postnummer så skall det vara en sifferföljd, utan blanktecken (dvs. 12345).

Observera också att den login (användar-id och lösenord) som du lägger in här enbart gäller för uppdatering av dina medlemsuppgifter i detta medlemssystem – Login på hemsidan är den samma som tidigare. Det står alltså fel i utskicket!

När vi lanserat den nya hemsidan så kommer det nya login du nu har lagt upp att vara det som gäller för båda.
Vi kommer naturligtvis att informera mera kring detta när lanseringen av nya hemsidan närmar sig!

På förekommen anledning vill vi också förtydliga att SFF Forum har ett helt annat inloggningssystem (också öppet för icke-SFF-medlemmar), med eget användar-id och lösenord.
Detta påverkas således inte alls av förändringarna!