Text: Ola Laveson
Foto: Lennart Berns, Ola Laveson

Under de gångna åren har ett flertal av SFF medlemmar noterat vilket fint flygmuseum som vuxit fram ur resterna efter nedlagda F 15. Nu var det dags för 20 års jubileum och c:a 500 tillresta deltog i firandet, som inleddes av museets skapare, Helge Ljungström, som bl.a. konstaterade, att museet vunnit internationell uppskattning i välrenommerad engelsk och tysk fackpress. Det glädjande stora och ständigt växande besöksantalet gladde också festtalaren landhövding Per Bill. Han underströk vikten av detta museums och Järnvägsmuseets i Gävle höga kvalitet och hur dessa museer bidragit till turistströmmarna genom länet.

Själva utställningslokalen utgöres av en f d divisionshangar med anhängande administrativa utrymmen. Alla flygplantyper som använts under F 15 tid som flottilj finns på plats. Saabs ”fullträff med två bommar” J 21A är den ena av de två kompletta 21:or som finns bevarade. Dennas katapultstol är unik, då den en gång har räddat en pilot, för att senare hittas och plockas upp av en hälsingebonde. Sent omsider kom den till museet och kunde tillföras den restaurerade 21:an. Av intresse är den separata detaljutställningen av det viktiga kylsystemet i 21:ans vinge, som endast var i funktion, då landningsställen var utfällda. Gav extra ”blås” över kylflänsarna. Känsligt moment under heta dagar och långa taxningar eller väntetider innan start.

Uppmärksamt hade man placerat på den utställda AJ 37 en kvinnlig pilot (docka) stående på vingen , säkert syftande på landets första och hittills eda kvinnliga stridspilot, idag övlt Anna Dellham. Hon flög i flera år ”Viggen” på F 15.

Värt att notera är hur museets skickliga tekniker med tålamod och skicklighet renoverat en gravt skadad J 28B, som räddats ur den hårda och brutala miljön på nöjesparken High Chaparral i Småland. Ovanligt trevligt med detta museum är att man visar så mycket av vad som händer omkring själva flygandet, flygtrafikledning, jaktstridsledning, flygteknikernas arbete och hjälputrustning, utställning av instrument och modeller. Ett brett och upplysande museum, därmed ett av de bästa i Sverige!

En kavalkad med veteranbilar uppskattades av gammal som ung. Det flögs med moderna radiokontrollerade jetmodeller. Det var verkligtshetstroget och för de som stod nära kunde den härliga jetdoften sniffas in och njutas. Minnena från flygpojkstiden på flottilj kom tillbaka. Hoppas den livs- och initiativkraft som finns i detta museum må få fortsätta att utvecklas ostört. Det tjänar Gävleborgs län, Söderhamn och vi flygnördar på!

 

001 minEn återuppväckt hangarplatta!

 

009 minPå Viggens vinge piloten Anna Dellham?

 

007 minEn fylld utställningshall drar intresset till sig!