Text och foto: Lennart Berns

Den stora internationella flygutställningen i engelska Farnborough vartannat år, har sedan begynnelsen på 50-talet - och dessförinnan på Radlet och Hendon - avslutats med två publika dagar. Utöver de i utställningen ingående flygplanens uppvisningar, har de varit utökade med inte minst historiskt flyg.
Nu är det emellertid slut med publikdagarna, vilka genom åren lockat tiotusentals besökare. Arrangörerna anger flera skäl, bland annat att flera av de förstnämnda flygplanen numera ofta tas hem innan publikdagarna, att utställningen a priori är till för att göra affärer, säkerhetsaspekter samt kostnader.
Förändringen, vilken säkert beklagas av alla flygentusiaster och inte minst tillresande sådana från Sverige, träder i kraft redan nästa Farnborough International 2020.

 

image 0 compressedFarnborough International är tillsammans med Paris och Le Bourget, de största internationella flygutställningarna i Europa. Bilden är från 2016.

 

image 1 compressedPublikdagarna innehåller bland annat historiskt flyg, som här en Fairey Swordfish som kommer in för landning.