Text: Ulf Delbro

I och med att Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 2 2019 producerats har redaktören Sven Stridsberg, en av SFF:s största och mest välkända profiler, framställt sammanlagt 150 nummer av tidskriften och firar även 25 år som redaktör – det är inget annat än en enastående bedrift! Stort grattis och hatten av för det!

Hur kunde det bli så? Jo, Sven har varit flygbiten sedan riktigt unga år. Det började med att han fick boken Ett år i Luften när han konfirmerades, och när sedan hans fars kusin, Martin ”Gotlands-Nisse” Nilsson, divisionschef på F 14, lät honom kliva ner i förarsätet på en Lansen då han var 14 år, blev Sven fast i ett med tiden närmast beroendeliknande flygintresse. Det skall alla i SFF vara väldigt glada över!

Svens nyväckta flygintresse ledde till att han började samla flygplanfoto, vilket blev skälet till att han redan 1963 som 18-åring sökte medlemskap i SFF - man fick nämligen som medlem i SFF rabatt hos ett företag som sålde just flygfotografier. Brevet med Svens medlemsansökan finns fortfarande kvar i SFF:s arkiv.

Sven Stridsberg läste naturvetenskap och gjorde en lysande akademisk karriär som forskare och docent vid Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Samtidigt blev Sven alltmer engagerad i flyghistoria, inte minst inom SFF där han så småningom blev en mycket uppskattad styrelseledamot.

Men det var när Sven 1994 fick överta uppdraget som redaktör för Svensk Flyghistorisk Tidskrift, SFT, som hans verkligt stora insats för SFF inleddes. Tidskriften fick då ett påtagligt lyft och har under Svens ledning utvecklats från en relativt enkel produkt i svart-vitt till en fantastiskt välmatad och omfångsrik flygtidskrift i fyrfärg med sex nummer per år. Det är i dag föreningens flaggskepp, som vi kan vara mycket stolta över tack vare Svens insats.

SFT är i dag kolossalt uppskattad och dessutom oerhört viktig för föreningen - en överväldigande majoritet av medlemmarna uppger att det är just tidskriften som är huvudskälet till att man är medlem i SFF!
SFT är mycket efterlängtad och väldigt många lägger inte den ifrån sig förrän den är läst från första till sista sidan! Förutom SFT har Sven även gjort en betydande insats som redaktör för årsboken Flyghistorisk Revy, som också den är ett viktigt motiv för medlemskap i SFF. Sammanlagt har Sven hittills producerat 8 stycken egna FR dvs från manus till färdig produkt. Dessutom har han ansvarat för layout av 18 FR med den 19:e på gång.

Sven Stridsberg är en mycket respekterad flyghistorisk auktoritet, som utöver FR har skrivit flera, andra böcker – om F 5, F 10, Bulltofta och Hammars Backar, om J 20, Lansen och Viggen och många fler. Till detta kommer ett stort antal artiklar om flyg och flyghistoria som bär Sven Stridsbergs signatur. Han är dessutom en mycket duktig flygfotograf.

Sven är också en omvittnat lysande föredragshållare som kan berätta initierat och inspirerat om det mesta från roterande stjärnmotorer till moderna jetflygplan, till glädje för åtskilliga regionavdelningar och andra SFF-möten som Sven besökt som föreläsare under åren.

Sven Stridsbergs engagemang stannar emellertid inte vid detta – han har även tidigare, under ett 20-tal år varit en mycket drivande och uppskattad ordförande för SFF:s regionavdelning i Skåne, samtidigt som han haft kapacitet att ge värdefull hjälp till den kände veteranflygplanbyggaren och dito piloten Mikael Carlson, vilket förstås ger Sven en mycket konkret kontakt med flyghistorisk materiel.

Som om allt detta inte var nog arrangerade Sven dessutom under flera år resor till flyghistoriskt intressanta mål på kontinenten och i England.

Sven Stridsbergs enorma kapacitet, flyghistoriska kunnande och engagemang är djupt imponerande. Hans insatser har under många år varit till ovärderlig nytta och glädje för SFF.

Som erkänsla för sina insatser för SFF tilldelades Sven Stridsberg år 2000 Söderbergplaketten. Vid SFF:s årsmöte 2013 blev Sven Stridsberg utsedd som hedersmedlem i Svensk Flyghistorisk Förening.

Vid Flyglitteraturträffen 2004 fick Sven mottaga KSAK:s guldplakett för att ha producerat ett stort antal böcker och artiklar om svenskt flyg.

20190406 IMG 166407Vid årsmötet 2019 förärades Sven Stridsberg föreningens första Mästarbrev av ordförande!
Foto: Hans Groby

 Red har ordet SFT3 94Faksimil från SFT 3/94!