Text och foto: Lennart Berns

Torsdagen den 4 april var en märkesdag för F 18 kamratförening, ägnad minnet av dem som under flottiljens aktiva tid gett sina liv i tjänsten. Vid en enkel ceremoni invigdes den slutliga formen av en tidigare rest minnessten nedanför det gamla kanslihuset.
Minnesstenen har nu inhägnats och härigenom fått en mera framträdande framtoning. Invigningstalare var kamratföreningens ordförande Gunnar Persson. Bland deltagarna märktes uppvisningspiloterna från Acro Deltas, Claes Jernow och Boris Bjuremalm.

Minnesstenen och minnesplatsen i dess nya skepnad har tillkommit genom stöd av Svenska Militära Minnesmärken (SvMM), Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) samt inte minst genom en stor ideell arbetsinsats av kamratföreningens medlemmar.

 

Stenen minMinnesstenen med dess nya inhägnad och med fanvakt vid återinvigningen den 4 april.

 

GPInvigningstalare var F 18 kamratförenings ordförande Gunnar Persson. Han är också kanslichef i SMKR.

 

SkyltenSkylten berättar om jaktflottiljen F 18, den sista flottiljen i den upprustning som ägde rum efter andra världskriget.

 

BorisInvigningsceremonin samlade ett 40-tal deltagare. En av dem var den kände uppvisningspiloten med J 35 Draken, Boris Bjuremalm. Hans donerade personarkiv finns hos SFF.