Med beklagande konstaterar Svensk Flyghistorisk Förening att en del medlemmar inte fått Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 6-2018 och Flyghistorisk Revy 2018 som planerat. En del medlemmar har antingen fått helt tomma kuvert eller kuvert innehållande skadade böcker och tidskrifter.

Försändelserna har levererats i tid till Postnord för att försändelserna skulle nå adressaterna i god tid före jul.

Det är ännu för tidigt att fastställa vad som fallerat i leveransen. Faktum kvarstår dock att många kuvert gått sönder varvid deras innehåll försvunnit under postbefordran. Om detta i sin tur beror på materialfel i kuverten eller själva posthanteringen vet vi inte.

Självfallet kommer alla medlemmar som drabbats att tillsändas en ny tidskrift och bok. Detta kommer dock att ta en viss tid och dessvärre kommer böckerna – och i förekommande fall tidskrifterna – inte att nå alla i tid före jul.

Givetvis beklagar Svensk Flyghistorisk Förening det inträffade men hoppas ändå på förståelse. Som ideell organisation med en liten administration är det svårt att hålla beredskap för den här typen av händelser.

Vi uppmanar er som inte fått Svensk Flyghistorisk Tidskrift nr 6-2018 och Flyghistorisk Revy 2018 att vända er till föreningens medlemsservice på e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Trots eventuell frustration över försenad helgläsning så hoppas vi att ni alla ska få en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År 2019!

Styrelsen
Svensk Flyghistorisk Förening