Text: Ulf Delbro

Flygvapnets uppvisningsgrupp, Team 60, eller ”En sexa Skåne”, som den kallades inledningsvis har glatt hundratusentals flygentusiaster vid flygdagar och vid andra evenemang både i Sverige och utomlands sedan gruppen bildades 1974. Gruppen, som fortfarande är vid högönsklig välmåga flyger ännu samma flygplan som man gjorde från början, nämligen skolflygplanet Saab 105.

Team 60 utgör den enda uppvisningsgrupp med sex flygplan som någonsin funnits i Flygvapnet, vilket långt ifrån var självklart, tvärtom, det skulle vara max 4 flygplan, det var inte möjligt att flyga uppvisning med fler. Men det gjorde det sannerligen, det framgick tydligt när tillstånd till slut gavs från högre ort, och det visste man redan i gruppen som tjuvtränat i lönndom med sex plan.

Detta och mycket, mycket annat beskrivs i historien om Team 60 som nedtecknats i bokform och blivit SFF:s årsbok 2018, Flyghistorisk Revy, som alla medlemmar kommer att få lagom till jul. Boken, som passande nog har namnet ”Team 60. Flygvapnets uppvisningsgrupp” presenterades vid ett s.k. Boksläpp som ägde rum på Ängelholms flygmuseum lördagen den 8 december med ett 40-tal inbjudna gäster, framförallt representerade av nuvarande och tidigare piloter och tekniker i Team 60.

Boken om Team 60, som inleds med ett kapitel om tidigare uppvisningsgrupper i Flygvapnet, är på 236 sidor och är kolossalt innehållsrik. Den är i antologiform och har skrivits av ett 25-tal personer som alla på olika sätt har varit engagerade i teamet under de gångna åren. Boken är fylld av unika episoder och berättarglädje. Personer från olika decennier har medverkat var och en på sitt sätt. Minnena har flödat. Män, kvinnor och barn – alla i och kring teamet kommer till tals i boken. Läsaren får verkligen en detaljerad och mycket intressant inblick i det mesta som man kan tänkas vilja veta om Team 60 – hur det var då, och hur det är nu.

Som ”grädde på moset” ingår en dvd som ”bilaga” i varje bok. Den är på närmare två timmar och innehåller en rik samling av inspelningar från flygdagar och andra evenemang från 1976-2009 och även intressanta intervjuer med piloter och tekniker från de olika tidsepokerna.

Redaktionsgruppen har bestått av Nils-Olof Lindberg, Rickard Nilsson och Torsten Sjöberg. Sammanhållande från SFF och produktionsansvarig har varit Carl-Olof Emanuelsson. En särskild eloge skall riktas till Michael Sanz, SFF, som varit av avgörande betydelse för bokens tillkomst. Michael har sammanställt allt material, infogat alla bilder och svarat för den slutliga utformningen av boken. Hatten av för det!

Medlemmarna i Svensk Flyghistorisk Förening kommer att ha en bladvändare att njuta av under de kommande helgerna, inte minst gäller det de många, utsökta bilderna i boken, det kan vi lova!

Boken kommer även att kunna köpas av SFF:s Medlemsservice: Team 60. Flyghistorisk Revy 2018.

 

Bild 1 minHär har fotografen, Anders Nylen, samlat de tidigare och nuvarande teammedlemmar, piloter, tekniker och andra
som deltog i boksläppet för en trevlig gruppbild.

 

Bild 2 minMästerfotografen Anders Nylen har här fångat Team 60 vid fjällmassivet Lapporten i Abisko Nationalpark.

 

OmslagBokens omslagssida