Text och foto: Lennart Berns

Nej, det är ingen felskrivning i rubriken. Den årliga Hjulmarknaden handlar mest om hjul, hjul på spårväg.
Om mina dagboksanteckningar stämmer var det 1995 som SFF gjorde ett första försök att exponera sig på Hjulmarknaden som då ägde rum i Stadshuset i Stockholm. Försöket slog inte väl ut och vi avstod kommande år från deltagande innan vi gjorde ett nytt försök 2003 då Hjulmarknaden flyttat till Sollentuna. Det föll bättre ut, och SFF har sedan dess deltagit med monter, försäljning och rekrytering på alla följande Hjulmarknader.
Efter några års gästspel i Frihamnen håller man nu till i Solnahallen.
Sedan några år tillbaka är deltagandet en angelägenhet för SFF Region Stockholm.

Årets Hjulmarknad lördagen den 24 november var mycket välbesökt. En beachflagga från SFF talade tydligt om var vi befann oss och en roll-up beskrev verksamheten. På bordet hade vi dukat upp böcker och värvningsfoldrar samt en burk pepparkakor.
Som vanligt var det Bernt Olsson som stått för förberedelsearbetet. Montern bemannades av arkivföreståndaren Ola Laveson, Steve Jernströmer, Leif Krogstad och nedtecknaren av dessa rader.
Försäljnings- och rekryteringsresultat får betraktas som hyfsat. Det främsta syftet med deltagandet var ändå att visa upp oss samt inte minst vara en samlingspunkt för det stora antalet SFF-medlemmar som sökt sig till Solnahallen.

 

SaljareMontern i Solnahallen var iögonenfallande tack vare beachflaggan.
Bernt Olsson och Ola Laveson i samspråk med några intresserade besökare.

 

Angtag 2Hjulmarknaden handlar mest om tåg. Här riktiga ångmaskinsdrivna modelltåg som både pyste och rök.