Text: Lennart Berns

Den 8 december 1998 flög J 35 Draken för sista gången i Flygvapnets tjänst. Pilot var Per Amelin och flygplanet en för tillfället blåmålad J 35J från andra divisionen på flottiljen F 10 i Ängelholm. Efter den sista landningen överfördes flygplanet 1999 till Flygvapenmuseum som 2008 deponerade det på Österlens flygmuseum.

De första utkasten till Draken gjordes redan på 1940-talet. Huvudkonstruktör var Erik Bratt som kom på den geniala lösningen med en så kallad dubbeldelta för flygning i både hög och låg fart, ett koncept som senare skulle kopieras av andra flygplanstillverkare. För att utröna dubbeldeltans egenskaper i låga farter, byggdes ett provflygplan Saab 210 Draken som var cirka 30 procent mindre än det fullskaliga flygplanet som skulle få beteckningen J 35. Det skulle också komma att ta överta namnet Draken från provflygplanet.
Första flygningen med J 35 ägde rum 25 oktober 1955. Leveranserna till Flygvapnet började i december 1959 med F 13 i Norrköping som första flottilj. Draken skulle successivt komma att ersätta J 29 ”Flygande tunnan”, J 32 Lansen och J 34 Hawker Hunter. Totalt tillverkades 569 flygplan för Flygvapnets räkning, inklusive en spaningsversion och en tvåsitsig skolversion. Draken kom även att exporteras till Finland, Österrike och Danmark.

Ursprungstanken med jaktversionen av Draken var att snabbt stiga till hög höjd för att bekämpa kärnvapenbärande bombflygplan. Maxfarten var närmare dubbla ljudhastigheten. Efter hand ändrades hotbilden till uppträdande på låg höjd. Den sista versionen var J 35J som var ombyggda J 35F. Johanversionen fick bland annat bättre elektronik och flera fästen för robotar samt utökad bränslemängd.

En J 35J flyger fortfarande i Swedish Air Force Historic Flight för att förnöja flygdagsbesökare i Sverige och utomlands.

 

Ovanifran minDen sista Draken som flög i Flygvapnets tjänst, specialmålades för den sista officiella flygningen.
Flygplanet är blått för andra divisionens på F 10 och försett med divisionens emblem, en dödskalle iförd hög hatt.
Foto via Svensk Flyghistorisk förening

 

Bladrake minFör att åstadkomma den unika målningen, riggades en diaprojektor i hangartaket.
Foto via Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv

 

DSC02785 minEn J 35J flyger idag med civil registrering. Flygplanet är ägt av Saab men opereras av Swedish Air Force Historic Flight.
Foto: Lennart Berns