Text: Ola Laveson
Foto: Sven-Erik Jönsson

Den gångna helgen, den första i oktober, träffades 60-talet flygboksentusiaster traditionsenligt i Flygets Hus på Malmen. Nu skulle deltagarna slutgiltigt rösta fram årets svenska flygbok, nu för 35:e gången.
De fem nominerade böckerna hade presenterats i SFT 4/18 (sid. 54-55) och nu innan de deltagare, som ej redan röstat via nätet, skulle fatta sitt val steg temperturen och spänningen bland deltagarna.

Träffen inleddes med ett högintressant, och för oss ”lekmän” begripligt föredrag över utvecklingsarbetet och egenskaper hos de avancerade robotar, som tex. Gripen utrustats med. SFF ordförande Thomas Allard fångade allas totala uppmärksamhet.

Sedan följde kompletterande information om de nominerade böckerna och hur de egentligen valts ut och hur omröstningen sker. De avgörande kriterierna åskådliggjordes och förhoppningsvis kunde valsedlarna lämnas in av övertygade deltagare.

Sedan var det fritt fram för de fem författarna att berätta om sina böckers tillkomst, hur de arbetat för att få fram alla fakta, bilder, gjorda intervjuver och ibland djupdykning i bl.a. SFF arkiv. Påfallande blev hur viktigt och allmänt nyttjat ”world wide web” – internet är i dagens forskararbete på amatörnivå.
I år noterades  allmänt att föredragens kvalitet var ovanligt hög, föredragen väl förberedda, var väl illustrerade och höll deltagarnas intresse och nyfikenhet på topp.

Måste speciellt understryka två presentationer, (Anette Sarnäs om ”Rapporterad saknad” och Lars Danielsson om ”En enkel biljett till Sverige”) över teman valda utanför det tekniska flyget utan i stället  fokuserade människorna, som flög planen eller byggde dem och vad som hänt människorna i fråga.

Första dagen avslutades med gemensam middag och där presenterades årets svenska flygbok ”Arlanda Flygsamlingar” och författaren Jan Forsgren fick välförtjänt mottaga diplom och hyllningar. Liksom tidigare blev jag även detta år imponerad över böckernas kvalitet och valet för deltagarna måste ha varit svårt. Inga andra- eller tredjeplaceringar avslöjas, men det är redan en merit att vara nominerad.

FLITs ledning har sedan några år möjlighet, att belöna personer som verkat med författande och annan informationsverksamhet kring flygandet och dess historia. Denna gång utdelades ”Diplom till Stig Kernells minne” nr. 7 till välkända flygjournalisten och fd ägarinnan till Flygrevyn, Christina Lindberg. Ett mycket uppskattat val!

Christina kom nästa dag tillbaka med ett högintressant föredrag om livet bland piloter, flygjournalister och direktörer och om att publicera en flygtidskrift igår och idag. Hennes publicerade intervjuver med flygvärldens toppar förtjänar att återutges!

Till de fasta programpunkterna på dessa träffar hör en listning av alla kända pågående bokprojekt. Glädjande ser många intressanta böcker ut att  vara på väg och några är redan utgivna på det nya bokåret 2018-19.
Thorbjörn Engback påannonserade sin andra bok eller rättare fotobok om sina år med Flygvapnets ”Hercules”.
Paret Birgitta och Staffan Kulling presenterade teatraliskt och intressant sin bok ”Kapten Kullings flygarkarriär”. Ett nytt grepp: hustrun berättar om mannens flygarliv, mycket känsla och kärlek.

Som vanligt förekom två lotteridragningar och man imponerades över de fina bokvinster som fanns att bära hem, med turens hjälp, även denna gång.

Flyglitteraturträffen avslutades bland Flygvapenmuseums nya visningsmagasins imponerande flygplansamling.
Ser fram emot FLIT-19!

DSC 6704Författaren Jan Forsgren med sin vinnande bok och diplom. Applåd!

 

DSC 6730Christina Lindberg tilldelades välförtjänt ”Diplom till Stig Kernells minne”, nr. 7, av FLIT-ledaren Sven Scheiderbauer.

 

DSC 6666Lars Danielsson berättar om invandrade italienare på Saab.

 

DSC 6775Staffan Kulling tar på sig SAS kaptensmössa medan hustrun berättar.

 

DSC 6783Författaren till kommande bok om Kurt Björkvall och Björkvallsflyg, Bo Nilsson, berättar för Torgil Rosenberg.

 

DSC 6755FLIT alltid välbesökt.