Uppvärmda av århundradets försommarsol har Arkivgruppens många volontärer slutit upp för att återuppta det viktiga arbetet i Arkivet till fromma för medlemmar och intressenter.

Lennart Berns, som är välkänd och uppskattad inom SFF, sade upp sig som arkivchef i november förra året. Lennart har verkat som framgångsrik ledare av Arkivgruppen och tidigare också av Kansliet samt har vårdat en mångfald av SFF kontakter ute i samhället sedan nära 20 år.
Nu stannade arbetet långsamt upp inom den av engagerade volontärer bestående Arkivgruppen!

Den 1 juni tar nu den gamla Arkivgruppen upp verksamheten igen! Även Lennart Berns har visat sig beredd att deltaga i arbetet som volontär och med fokus på hans speciella intresseområden.

Undertecknad, som fått styrelsens uppdrag att leda Arkivgruppens arbete vidare, vill understryka, att få har Lennart Berns kompetens och kunskaper i svensk flyghistoria. Därför är det med största glädje vi ser att Lennart blir trogen den välkända arkivgrupp, som han själv en gång skapat! Lennarts intentioner och engagemang kommer att förbli arbetets ledstjärnor.

Olas arkivtarta

”Kick-off” gjordes med tårta och närvaro av SFF ordföranden Thomas Allard den 24 maj!

Ola Laveson
 Arkivföreståndare

Den nystartade gruppen presenteras kortfattat genom klick på denna rad!