Bildreportage från SFFs årsmöte 21-22 april 2018 på Hotell Fars hatt i Kungälv

Text: Thomas Allard
Foto: Hans Groby

20180421 IMG 143183 copy

Helgen den 21-22 april genomfördes SFFs årsmöte i skuggan av Bohus fästning i Kungälv. Ca. 90 personer hade mött upp för att medverka i mötet.
Fars Hatt visade sig vara en utmärkt anläggning med fina konferensrum och stora matsalar.
Söndagen ägnades åt en spännande utflykt till ett av försvarets numera nedlagda bergrum på f.d. F9 som nu inhyser Aeroseum. 

 

20180421 IMG 143214 copy

Årsmötet inleddes med en förevisning av vår nya bilddatabas av Sven-Erik Jönsson.
Imponerande att se hur enkelt det är att söka och hur fantastiskt många bilder som nu finns i databasen.

 

20180421 IMG 143217 copy

Roger Eliasson visade Aeroseums nya logga när han presenterade muséet.
Otroligt bra gjort att skapa ett privat museum på det sätt som gjorts och det var inte utan att man redan då längtade till söndagen för att få se den fantastiska anläggningen.

 

20180421 IMG 143234 copy1

Rickard Edlund berättade därefter om Säve flygplats och vilka tankar som finns kring utvecklingen av området.
Flygplatsen ägs numera av SERNEKE AB och tanken är att utveckla området och samtidigt behålla delar av banan för GA flyg samt räddningsverksamhet.

 

20180421 IMG 143261 copy

Vid stämman som mycket förtjänstfullt leddes av Olle Jensen ……..

 

20180421 IMG 143302 copy

…… utsågs Sven-Erik Jönsson till hedersmedlem med motivering:
Sven-Erik Jönsson har ägnat en stor del av sitt liv åt både flyghistoria och även flyg i alla former.
Han började med att ta segelflygcertifikat i Halmstad 1964, fortsatte med A-certifikat för motorflyg 1967, skaffade I-bevis 1975, tog amerikanskt Commercial + instrument 1988 och fick 2-motorbehörighet 1990.
Han har leverans flugit ett antal mindre flygplan från USA till Sverige. Han har från 1984 gjort totalt 18 flygningar över Atlanten, och har över 5500 timmar i luften. Ett annat intresse är att paddla kajak.  

Sven-Erik Jönsson har suttit i styrelsen i två omgångar, senaste perioden 1996–2014.
Han har under alla år lagt ned mycket tid och arbete för SFF, speciellt med att bygga upp, scanna in, katalogisera och utveckla programmen för SFF bildarkiv som nu omfattar över 171 500 bilder.
Sven-Erik jobbar med att kontinuerligt fylla på bildarkivet, och även med fortsatt utveckling av bilddatabasen, varav en helt ny mer lättarbetad version helt nyligen tagits i drift.

 

20180421 IMG 143321 copy

 

Vidare tilldelades Anders Nylén, till höger, Söderbergsplakett nr 52 med motivering:
Anders Nylén har ägnat en stor del av sitt liv att fotografera flygplan, till stor del militära flygplan av alla typer.
Han har producerat åtskilliga fantastiska bilder åt Flygvapnet, där han är en välkänd passagerare i olika flygplan med fotouppdrag.
Anders som arbetar på Gullers Förlag är också en trogen producent av årliga flygkalendrar, och figurerar ofta på Facebook med många fantastiska flygbilder.
Vid sidan av sitt flygfotointresse är Anders även förtjust i s k muskelbilar, speciellt Ford Mustang, och har även producerat vackra bilder i denna genre.


Och Daniel Karlsson, till vänster, Söderbergsplakett nr 53 med motivering:
Daniel Karlsson är en av Sveriges ledande flygfotografer och är även känd som flygskribent och frilansjournalist.
Daniel jobbar till vardags som kommunikatör på Handelshögskolan i Göteborg med
externa relationer och kommunikation. Vi uppskattar dock mest Daniels kommunikation av sina vackra flygbilder.
Han har tidigare tilldelats flygbranschens utmärkelsen Vingpennan och har bland annat gett ut den fantastiska boken Flygande klassiker om veteranflyg av olika slag i Sverige.
Daniel återfinns också ofta på Facebook med många underbara flygbilder för alla att njuta av.

 

Förtjänstmedalj i silver delades ut till Christer Persson, Inger Borg, Tobias Åhman och Claes von Sydow med följande motiveringar:
20180421 IMG 143324 copy

Christer Persson har sedan 2010 skött SFF Medlemsservice på ett förtjänstfullt sätt.
Han har lagt ned ett stort arbete med att bedriva och utveckla SFF:s bokförsäljning och hela tiden arbetat för medlemmarnas bästa.
Han har också ställt upp lojalt på alla stora flygdagar i Sverige, transporterat utrustning och böcker landet runt och marknadsfört SFF på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med bokförsäljning och medlemsartiklar. Han har också deltagit i utvecklingen av en webshop för Medlemsservice, vilken omedelbart resulterade i en ökning av bokförsäljningen till medlemmarna.
Christer är därför väl värd att erhålla SFF Förtjänstmedalj i silver för sina insatser.

 

(deltog ej på mötet)

Inger Borg är en doldis inom SFF och har skött SFF:s bokföring och medlems-register under många år.
Hon har alltid ställt upp för SFF:s bästa och stöttat styrelse och övriga funktionärer på bästa sätt med allehanda uppgifter inom sitt område.
Inger är därför väl värd att erhålla SFF Förtjänstmedalj i silver för sina insatser. 

 

(deltog ej på mötet)

Tobias Åhman är en annan doldis som 2002 själv föreslog och erbjöd sig att skapa ett php-baserat program som bildsökdatabas för vårt bildarkiv till vår hemsida, så att våra medlemmar skulle kunna ta del av vårt fotoarkiv via internet.
Han gjorde detta helt ideellt, och har sedan också ett antal gånger varje år, helt utan kostnad, lagt sin hand på vårt bildregister med en MySQL konvertering, så att det skulle fungera med de senast inskannade bilderna, för sökning på hemsidan.
Genom Tobias insats har vårt bildarkiv kunnat utnyttjas av våra medlemmar vid arbete med flyghistorisk forskning, böcker, tidskriftsartiklar och modellbygge m.m.
När vi nu i februari 2018, efter mer än 15 år pensionerade denna bildsökdatabas som nu ersatts med ett helt nytt program, så vill vi visa vår uppskattning till Tobias Åman och tilldelar honom SFF Förtjänstmedalj i Silver. 

 

20180421 IMG 143332 copy

Claes von Sydow har varit engagerad i SFF Region Småland sedan 1985.
Han har där suttit i styrelsen under 30 år i obruten följd och varit revisor, sekreterare, ordförande och kassör i olika perioder. Claes har även varit revisor i SFF i 4 år och alltid, vad än han har företagit sig, varit lika engagerad i alla frågor, stora som små.
Vi vill därför tilldela honom SFF:s förtjänstmedalj i silver för sitt stora engagemang i förenings-verksamheten och i svensk flyghistoria.

 

20180421 IMG 143338 copy

SFF förtjänstplakett i silver delades ut till Göteborgs Veteranflygsällskap med motivering:
GVFS har arbetat i många år med att restaurera gamla flygplan, och är snart klara med GV 38 nr 2 (SE-AHC) som de restaurerat från grunden. Detta är de enda flygande GV 38 som finns i världen.
Flygplanen tillverkades ursprungligen i Göteborg och finns i dag hangarerade i Aeroseum.

Plaketten togs emot av Gert Böll ordförande i Göteborgs Veteranflygsällskap.

 

20180421 IMG 143343 copy
20180421 IMG 143350 copyFöljande avgående styrelsemedlemmar avtackades med applåder, ”kex och vin” för sitt utmärkta arbete i styrelsen: 
Bengt Andersson (överst), Johan Wallin (underst), Bengt Olov Näs och Fredrik Zetterberg (de två sista ej närvarande).

 

Den nyvalda styrelsen:

20180421 IMG 143392 copy1Från vänster:
Jasmine Cederqvist, Kjell Nordström, Rune Westergren, Thomas Allard, 
Carl-Olof Emanuelsson, Sune Larsson, Björn Svensson, Ulf Delbro

Klicka här för mer information om styrelsemedlemmarna!

 

 

Middagsdags....:

20180421 IMG 143453 copy

Dags för den mycket trevliga traditionsenliga middagen som leddes av allas vår förträfflige Sven Scheiderbauer som året till ära var ”laddad” med nya friska snapsvisor. Stort tack Sven för din förmåga att få ”taket att lyfta”!

 

20180421 IMG 143466 copy
20180421 IMG 143468 copy
20180421 IMG 143444 copy
20180421 IMG 143449 copy
20180421 IMG 143452 copy

20180421 IMG 143448 copy

20180421 IMG 143461 copy

20180421 IMG 143456 copy

20180421 IMG 143502 copy

 

Dagen efter....:

Söndagen ägnades åt den fantastiska anläggningen på Säve, Aeroseum, där Roger Eliasson tog emot och berättade målande om byggandet av den atombombsäkra anläggningen och dess historia.
Göteborgs Veteranflygsällskap stod för ”överraskningen” (som inte alls hade avslöjats av Thomas dagen innan....): Motorkörning med originalmotorn i sin GV38 SE-AHC samt en flygning med GV38 SE-AHG.
Ett stort tack från oss inom SFF till Göteborgs Veteranflygsällskap för mycket uppskattat inslag med historiska vingslag.
20180422 IMG 143547 copy

20180422 IMG 143558 copy

20180422 IMG 143729

20180422 IMG 143766 copy3

20180422 IMG 143779 copy

 

20180422 IMG 143669 copy1

Stort TACK till alla som medverkade på mötet samt till alla på Aeroseum och Göteborgs Veteranflygsällskap för en mycket trevlig och givande helg!