På lördag den 21 april håller SFF årsmöte på Hotell Fars Hatt i Kungälv enligt tidigare kallelse och utskick via SFT och SFF hemsida under Aktuellt. 

På söndagen den 22 april besöker vi Aeroseum.

Se program under Aktuellt, Årsmöte.