Den 31 december hade 398 dagar passerat utan en dödlig flygolycka med kommersiella jetflygplan.

Under året 2017 inträffade sammanlagt 10 olyckor med kommersiella trafikflygplan, vilket resulterade i 44 dödsfall. Därtill omkom 35 personer på marken. Detta gör 2017 till det säkraste året någonsin, både i antalet olyckor samt när det gäller dödsfall. Året dessförinnan, 2016, inträffade 16 olyckor och 303 liv gick förlorade.

2017 inträffade fem olyckor i samband med fraktflygningar medan fem ägde rum i samband med reguljära passagerarflygningar. Med tanke på förra årets flygtrafik, som omfattade ca 36 800 000 flygningar, är olycksfrekvensen en dödlig passagerarflygolycka per 7 360 000 flygningar. Statistiken för dödliga flygolyckor visar en stadig och ihållande nedgång, mycket tack vare det fortsatta säkerhetsarbetet inom organisationer som ICAO, IATA, Flight Safety Foundation samt flygbranschen i stort.

Av de 10 olyckorna drabbades ett av flygbolagen på EU:s ”svarta lista”.

Referens: Aviation Safety Network

Lennart Berns