Hjulmarknaden i Stockholm har blivit något av en tradition. Som namnet antyder handlar den mest om tåg och tåghobbyn, men sedan några år är SFF med, huvudsakligen för att "visa flaggen". Så även i år när evenemanget genomfördes i Solnahallen i Stockholm. Ansvarig för föreningens medverkan var, liksom föregående år, SFF Stockholm under ledning en entusiastiske Bernt Olsson. Bemanningen i montern var på helt ideell basis, utan kostnad för SFF. Försäljningssortimentet kom från Medlemsservice. Försäljningsresultatet får betecknas som hyfsat.
Det som från SFF:s synpunkt är mest givande på Hjulmarknaden, är alla kontakter med medlemmar. De kom i jämn ström till vår monter, vilken var väl placerad och dessutom utmärkt med SFF:s beachflagga för att synas vida omkring. Bland besökarna återfanns bland andra en av föreningens grundare, Ola Laveson. Dessa medlemskontakter är mycket värdefulla, inte minst för att de bjuder på trevliga samtal om flyghistoria.
Ett gott minne från årets Hjulmarknad var när en av utställarna, försäljare av ett dödsbos flyglitteratur, erbjöd överblivna böcker som gåva till SFF i stället för att magasinera dem. Händelsen speglar något av andan bland utställarna på Hjulmarknaden.
Text, Lennart Berns
 
Hjulmarknad17DSC00004
SFF:s bord bemannades av fr v Steve Jernströmer f d SFF arkivgrupp, förre arkivföreståndaren Lennart Berns, Rolf Nylund och Bernt Olsson. Med var även Leif Krogstad och Johan Tilosius. Foto Ola Laveson
 
Hjulmarknad17 DSC00007
Hjulmarknaden genomfördes i två stora utställningshallar. I denna hall var SFF beachflagga ett bra blickfång. Foto Lennart Berns