Medlemsmatrikeln är nu uppdaterad. Den ligger under "Medlemmars sida" och kräver medlemskap och inloggning för åtkomst.

Glädjande är, efter kräftgång i medlemskapet från 2010 års rekordnotering 6003 medlemmar till bottennotering 2013 med drygt 5600,  att med de sista 4 årens jämna tillväxt vi nu är 5 814 medlemmar.

Bengt Olov Näs.