Flyglitteraturträffen 2017 utsåg lördag 7 oktober boken "The Stockholm Run" författad av Nils Mathisrud till årets flygbok. 

Boken om Stockholmsrutten. Denna rutt var den enda förbindelsen med Storbritannien under andra världskriget och upprätthölls av britternas British Overseas Airways Corporation (BOAC), AB Aerotransport (ABA) och amerikanska American Air Transport Service(AATS). I dessa civila flygbolag flögs flygplanen av britter och norrmän (BOAC), svenskar (ABA) och amerikanare (AATS).

Boken inleds med kapitel om situationen i Norge och Sverige i början av andra världskriget och om de flygbolag som trafikerade Storbritannien. I och med Tysklands ockupation av Norge och Danmark så förändrades villkoren drastiskt. Därefter kommer kapitel om i tur och ordning BOAC, ABA och AATS/ATC. Dessutom beskrivs operationerna med amerikanska C-47 mellan Kallax och Nord-Norge. Så kommer ett omfattande kapitel om olyckor och incidenter.

Författaren är en plastmodellbyggare av rang och driver också egen hobbyfirma för dekalframställning. Detta avspeglar sig i kapitlet om målning och märkning som också är presenterat i fyrfärgstryck. 72(!) stycken av författarens egna profilteckningar av flygplan pryder detta kapitel på ett formidabelt sätt. Boken är faktamässigt ytterst detaljerad och mycket rikt illustrerad med svart-vita bilder där många aldrig tidigare har publicerats.Nils är också flitig deltagare i FLIT. 

 

Priset till Kernells minne delades ut till Lars Gibson  för mångårig flygpublicistisk verksamhet.
Lars Gibsons bakgrund är Flygarens, med stort F. Under sin livsbana blev han segelflygare vid 15 års ålder. Han är hittills den ende gotlänning som erövrat Silver-/Guld-C med tre diamanter. Lars Gibson började som officersaspirant på Krigsflygskolan, Ljungbyhed, men fullföljde inte officersutbildningen. I stället skaffade han sig trafikflygarcertifikat och parallellt med den utbildningen studerade han ekonomi. Sitt första flygplan köpte han som 24 åring. Efter att ha varit puderflygare i när och fjärran började han 1961 på Transair. Han har även haft anställning vid FN-organet för civil luftfart ICAO.

Att skriva är något som Lars Gibson behärskar. Bland annat har han myntat ett nytt ord i svenska språket – skrönikor – närmare bestämt flygskrönikor i form av tio häften med flyghistorier från egen och andra författares verksamhet. Intäkterna från dessa donerades till Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) och bildade grundplåten till Lars Gibsons fond för stöd för främst flyghistorisk publicistisk verksamhet. Intäkterna från hans senaste skrift Näst sista varvet jorden runt med start och målgång i Visby går främst till att stödja Arlandasamlingarna. Denna kan ses som en fortsättning på Jorden runt på 80 år!

Genom sina publikationer sprider Lars Gibson glädje, humor och kunskap om luftfarten och helt oegennyttigt skänker han intäkterna till välgörande ändamål, vilket i detta fall är bevarande av svensk flyghistoria i såväl litterär form som museal. En inställning som vi vet att Stig Kernell skulle omfamna. 

Pris till Kernells minne delades också ut till Anders Nyberg för boken Fantastiska Flygplan. 
Anders Nyberg är en nykomling i flygbokssammanhang, därtill är boken Fantastiska flygplan hans debutbok.

Flyglitteratur för barn och ungdom noterar vi och presenterar i listan över nyutkommen flyglitteratur, men de bedöms normalt inte som kandidater till utmärkelsen Årets flygbok. Fantastiska flygplan visade dock sådana kvaliteter att vi inte kunde undgå att reagera. Detta skall inte vara en recension, men Anders Nyberg har med sin penna och sitt ritstift på ett lättbegripligt sätt presenterat flygutvecklingen, både ur ett tekniskt perspektiv men också ur en historisk synvinkel. Inte bara flygplanen får plats utan också flera flygpersonligheter. Många böcker av det här slaget är översättningar, men Anders Nyberg har skrivit och tecknat historien ur en svensk synvinkel, vilket verkligen märks. Boken kan tjäna som lärobok också för en mer vuxen läsekrets, som inte kan så mycket om flyg.

Med boken Fantastiska flygplan för Anders Nyberg in främst barn och ungdom i luftfartens mystik och sensationer och lär ut detta på ett inspirerande sätt. Stig Kernell var på sin tid också intresserad av flygböcker för barn och ungdom och han skulle glädja sig åt denna utgivning. 

Text Bengt Olov Näs

 

FLIT17 Nils DSC 3242 copy
Nils Mathisrud mottar utmärkelsen Årets Flygbok av FLIT:s ordförande Sven Scheiderbauer.
Foto Sven-Erik Jönsson.

 

FLIT17 Gibson DSC 3259 copy
FLIT ordförande Sven Scheiderbauer läser upp motiveringen för Kernellspriset till Lars Gibson
Foto Sven-Erik Jönsson.

FLIT17 Nyberg DSC 3273 copy
Anders Nyberg mottar pris för "Fantastiska flygplan" en bok för stora som små barn som vill lära sig om flyg.
Foto Sven-Erik Jönsson.

 

FLIT17 nominerade DSC 3342
Författare till nominerade böcker och Kernellpristagare.

Från vänster övre raden Lennart Andersson Med Last genom luften, Lars Gibson Kernellpristagare, Christer Lokind Svenskt flyg under kalla kriget, Per Pellebergs Flight testing, 
Den främre raden Nils Mathisrud The Stockholm run, Stig Holmström Flight testing, Lars-Åke Holm Flight testing, Kjell Holmström Flight testing, och Anders Nyberg Fantastiska flygplan. 
Nominerad var också Elin Larsson och Emil Sergel Mina ävntyr som djungelpilot, boken på nedre trappsteget.
Foto Sven-Erik Jönsson.