Vid SFF Hallands sista möte för vårterminen fick medlemmarna stifta bekantskap med den legendariske chefen för Flygvapnet; Bengt G-son Nordenskiöld. Han kom i form av ett högintressant föredrag av Sven Scheiderbauer.

Sven Scheiderbauer inledde med att presentera sig själv och berättade om sitt tidiga intresse för flyg. Redan som liten hade han förmågan att se flygplan i tidningarnas dödsannonser. Karriären har sedan gått via Flygvapnet till poster som museichef för flygmuseer i både Sverige och Norge som de flesta säkert vet.

Därefter fick vi veta hur det svenska flygvapnet utvecklades under tidigt 1900-tal, dess organisation och dess chefer.

Därefter gör Nordenskiöld entré. Han studerade vid Krigsflygskolan från 1931 och 1934 genomgick han flygutbildning och steg snart i graderna i flera befattningar inom FV. 1942 efterträdde han Torsten Friis som chef för FV. Nordenskiöld blev den förste chefen med flygutbildning. Som CFV anammade han många av sin företrädares idéer och moderniserade FV på många sätt. Naturligtvis både flygplan och basorganisation men även uniformer och uppträdande. Han skrev ”Levnadsregler för FV-officerare” där alla kunde läsa vad som väntades av dem. Själv flög han en J9 när han gjorde flottiljbesök, ofta oanmäld. Det infördes olika flygförarutbildningar vilket ledde till kontroverser. Det bildades flera musikkårer inom FV men BGN ville inte att det skulle finnas särskilda flottiljmarscher. En FV-marsch räckte gott. Även om mat hade han bestämda uppfattningar och gav detaljerade instruktioner. Kort sagt: Han ville ha koll. Till den framväxande svenska flygindustrin var han mycket skeptisk. BGN var en duglig chef och blev länge kvar på sin post. Från en del av hans medarbetare har hörts kommentarer som: Självgod – svår att samarbeta med – lätt till vrede – på mina villkor –charmig – effektiv. BGN bidrog starkt till att göra det svenska flygvapnet till ett av världens bästa. Den 30 juni 1954 var hans sista dag som CFV. Då gjorde han en ”eriksgata” och flög själv till alla sina flygflottiljer. Allt under rådande total solförmörkelse.

Nordensköld blev aldrig ÖB trots att han var kandidat. När han lämnade FV övergick han till affärsverksamhet. Han satt i ett flertal företagsstyrelser. Som flygvapenchef var han emot inköp av helikoptrar, men som ledamot i Salén & Wicanders styrelse medverkade han till att svenska försvarsmakten köpte in HKP 1 och HKP4. Under sin tid i Flygvapnet myntade han ett par uttryck som kom att följa honom: ”En flygare har alltid siktet framåt” och ”Flygvapnet har ingen historia – bara en framtid”. Det låter ju förhoppningsfullt, men den flyghistoriskt intresserade kan ju sörja det faktum att under Nordenskiölds tid sparades nästan inget gammalt, det mesta skrotades ut. Även i arkiven gallrades det friskt.

Under kvällen uppstod även dialog med åhörarna som bidrog med personliga minnen om BGN, något som Sven S tacksamt noterade. Han samlar nämligen på minnen och anekdoter om den legendariske flygvapenchefen. Syftet är att så småningom publicera en bok om densamme. Den som har något intressant att berätta kan gärna höra av sig till Sven Scheiderbauer. Vi tackar för ett mycket upplysande föredrag och själv har jag väl bara en undring. Stavade Nordensköld sitt namn med eller utan i?

- Jarl Svensson