F 10

Helgen den 22-23 april genomförde SFF planenligt sitt årsmöte på f.d. F 10, Barkåkra utanför Ängelholm. Mötet samlade drygt 100 medlemmar, vilket var mycket positivt. Lokaliteterna som utnyttjades var den fina konferensanläggningen Valhall Park Hotell och Konferens inne på flottiljområdet. Den sedvanliga middagen intogs på den tidigare officersmässen, numera kallad Slottet. Söndagens traditionella studiebesök gick givetvis till det kolossalt fina flygmuseet på platsen, som drivs av F 10 Kamratförening. Kamratföreningen ställde f.ö. upp och gav SFF mycket värdefullt stöd för att genomföra årsmötet, vilket SFF, genom ordförande Bengt Olov Näs framför ett mycket stort tack för!

Årsmötet inleddes, som vanligt med föredrag. Först ut var allas vår Sven Stridsberg, som gjorde en mycket trevlig och intressant presentation i ord och bild över alla Draken-versioner som funnits på F 10 -  Sveriges mesta Draken-flottilj.  Vi fick härigenom en återblick till fornstora dagar - intet öga var torrt. Ett stort glädjeämne är det faktum, att en av F 10:s J35 J Draken nu överförs till Swedish Air Force Historic Flight för att ingå i uppvisningsgruppen. Flygplanet är nu civilregistrerat med beteckningen SE-DXR.
SStridsb
Sven Stridsberg berättar om en incident med en av Drakarna

Nästa talare var brigadgeneral Tomas Fjellner, sista flottiljchefen vid F 10 vid nedläggningen år 2001. Tomas Fjellners mycket intressanta föredrag hade rubriken ”Jaktflygare, flottiljchef och internationella utblickar”. Det spände över allt från flygglädje och allvar som aktiv jaktpilot till ledarskapsfrågor och omsorg om personalen under flottiljens nedläggningsfas, och avslutades med intryck från en månads studier på plats i ett antal länder i Mellanöstern som del av en universitetsutbildning vid Royal College of Defence Studies i London år 2004. Tomas Fjellners föredrag var med sitt breda perspektiv en höjdpunkt och gav ett stort mervärde åt årets årsmöte i SFF.
TFjellner

SFF framför ett stort tack till både Sven Stridsberg och Tomas Fjellner för deras eminenta föredrag!

Årsmötesförhandlingarna gick helt planenligt. Som mötesordförande valdes Sven Scheiderbauer och till sekreterare Bengt Andersson. Ett årsmötesprotokoll kommer att läggas ut på Medlemmars sida på hemsidan. Nämnas kan, att styrelsens förslag till stadgeändring, som funnits utlagt på hemsidan, tillstyrktes och beslutades av årsmötet. Detta innebär, att medlemmar i SFF har rätt att utan extra kostnad delta i alla SFF-regioners mötesverksamhet oavsett var man har sin egen hemvist. Utbudet av föredrag hos regionerna är f.ö. imponerande. SFF:s ordförande Bengt Olov Näs påpekade vid sin genomgång av verksamhetsberättelsen att inte mindre än sammanlagt 87 föredrag genomfördes hos SFF:s 14 regioner under 2016! Denna mötes- och föredragsverksamhet skapar ett betydande mervärde med att vara medlem i SFF.

Vid årsmötet ingick traditionsenligt utdelning av hedersmedlemskap och utmärkelser enligt följande:

Till hedersmedlem utsågs på styrelsens förslag Göran Landström från Kisa. Göran blev medlem i SFF år 1985. Vid årsmötet 1989 (också på F 10) valdes Göran in i styrelsen och fick i uppdrag att vara sekreterare. Göran var sekreterare i 10 år och satt i styrelsen i sammanlagt 23 år. SFF gratulerar Göran Landström till hedersmedlemskapet!GLandstrom
Göran Landström mottar Hedersmedlemsdiplom och blombukett.

”Söderbergplaketten” till Pär Cederqvist. Motivering (förkortad): Pär Cederqvist har under mer än 40 år turnerat runt bland ett stort antal flygfält och flottiljer på flygdagar och liknande evenemang och gjort mycket uppskattade flyguppvisningar med sin egen klassiska Tiger Moth och på senare år även med Biltemas Spitfire. Pär Cederqvist har med sin Tiger Moth från 1935 hållit veteranflyg levande in i modern tid till glädje för nya generationer flygintresserade och har därmed gjort en insats av väsentligt flyghistoriskt värde.
PCederqvist
Glad Pär Cederqvist med Söderpergsplakett och blommor

SFF:s förtjänstmedalj i silver till Jasmine Cederqvist och Håkan Brandt. Motivering (förkortad): Jasmine Cederqvist och Håkan Brandt har sedan 2008 blivit ett välkänt och mycket populärt speakerpar på både civila och militära flygdagar runt om i Sverige. Med vitt skilda flygbakgrunder men med ett gemensamt brinnande flygintresse kompletterar Håkan och Jasmine varandra på ett strålande sätt.  Båda har gjort en mycket stor insats för popularisering av såväl historiskt som modernt flyg. Genom sitt glada och trevliga sätt har de bidragit till att publiken både trivts och fått lära sig mycket om flyg på uppvisningarna.

SpeakerparJCHB
Speakerparet Jasmine Cederqvist och Håkan Brandt.

Soderbsilvermed
Paret Pär och Jasmine Cederqvist och Håkan Brandt med sina utmärkelser.

SFF:s förtjänstmedalj i silver till Bo Hugmark, SFF Stockholm. Motivering (förkortad): Bo Hugmark är en av grundarna av regionavdelningen, SFF Stockholm, och har under 25 år mycket förtjänstfullt arbetat i styrelsen för SFF Stockholm sedan regionavdelningen formellt bildades 1992 . Till dessa 25 år kan läggas 15 års engagemang i SFF innan regionavdelningen i Stockholm startade. SFF Stockholm vill uppmärksamma och tacka Bo Hugmark för hans mångåriga och mycket förtjänstfulla insatser och gratulerar honom till SFF förtjänstmedalj i silver!
BHugmark
Bo Hugmark mottog Silvermedaljen ur händerna på representatnter från SFF-Stockholm Michael Sanz och Peter Fredriksson 

 

CeWCarleric Weiland, som suttit i styrelsen i 6 år och varit kassör hade avsagt sig omval, och blev avtackad av ordförande Bengt Olov Näs för sina mycket uppskattade insatser.

 

En mycket viktig del av SFF:s årsmöten är den sociala delen dvs att medlemmarna får träffas och umgås med varandra. Middagen med mingel och allt som hör till är därför mycket uppskattad. Under ledning av den rutinerade toastmastern Sven Scheiderbauer sjöngs traditionella visor till den förträffliga maten (och drycken), och vi fick höra trevliga anföranden av de nypromoverade medlemmarna plus även från några av de andra middagsgästerna. Det blev en mycket trevlig och sen kväll i glada vänners lag, precis som det skall vara på ett årsmöte i SFF.

Honnorsbord
Honnörsbordet med hedersmedlemmar och Toastmaster Sven Scheiderbauer

Toastm ordf
Toastmaster leder allsången och ordförande hälsar alla välkomna

Middag1
Middag2

GibsonHedersmedlemen Lars Gibson på "talar" stol.

 

Söndagens program var, som sagt, ett besök i det strålande fina flygmuseet, som F 10 Kamratförening byggt upp och driver. Det är mycket imponerande! Hatten av för det! En planerad körning av J22:ans motor kunde dessvärre inte genomföras, men Pär Cederqvist bjöd i stället deltagarna på en högtidsstund genom en flyguppvisning med Biltemas Spitfire, som finns på området. Det är lika fascinerande var gång att få uppleva mullret från Merlin-motorn, och se en uppvisning med detta legendariska flygplan. Ett mycket stort tack till Pär för denna insats, den blev utan tvekan kolossalt uppskattad av alla!

KF1
KF2
Information om F 10 Kamratförening och museet. Museiechefen Lennart Ohlsson berättade om J22 Röd Kalles status.

 

RKalle Sten NorrmoLennart Ohlsson och Sten Norrmo, som flugit J22

SK60SK60

J35J35

 

AskadareI väntan på spontan flyguppvisning med Biltemas Spitfire.

Spit 1
spit2Tack Pär för uppvisningen!

 

Nästa årsmöte, dvs 2018, planeras att arrangeras i Göteborg den 21-22 april där ett besök på Aeroseum står på programmet. Notera gärna detta i almanackan redan nu.

Text: Ulf Delbro, Foto: Hans Groby.

 

Om någon årsmötesdeltagare har någon fin bild att dela med sig skicka till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kompletterar jag gärna denna artikel.

Bengt Olov Näs,