SFF Halland Medlemsmöte i mars.

Torsdag 23 mars

Som de flesta regionavdelningar av SFF brukar vi i Halland också engagera intressanta föredragshållare till våra medlemsträffar. Till vårt marsmöte hade vi som gäst glädjen att möta Lt.Col. Matt Bruno från USAF och US Embassy i Stockholm. På hans visitkort kan man läsa Chief, Office of Defence Cooperation. Matt Bruno har en skiftande karriär inom USAF. Han är själv inte pilot med har verkat som lärare för jaktpiloter på Luke AFB i Arizona. Utbildningen där bedrivs till stor del i F-35 flygplan. Det som brukade ses som ”Top Gun”-skolan är numera ytterligare varierat med, som han sa, cyber- och space-inslag.

Matt Bruno har tjänstgjort på många platser runt i USA och världen, bland annat i Irak i ett par omgångar.  Han har också varit involverad i flygplansaffärer länder emellan. När Sverige köpte HKP 16, Sikorsky UH-60 Blackhawk, hade han sitt finger med i spelet. Det var ett framgångsrikt samarbete på högsta politiska nivå. Även om det aktuella projektet ”Trainer T-X” med Boeing och SAAB som intressenter kunde han berätta. I de stora militärövningarna ”Red Flag” och ”Northern Flag” har han medverkat som samordnare och observatör och hade mycket att säga. Det var ett mycket intressant föredrag vi, 30-talet SFF-are, fick lyssna till. Det kändes exklusivt att få inside information. 

Fredag 24 mars

Men även vi fick möjlighet att informera Lt.Col. Bruno om flyghistoria i Sverige och särskilt då i Halland. Dagen efter hans föredrag såg vi honom som gäst i det lilla muséet hos Swedish Forced Landing Collection i Morup. Vi berättade om de många nödlandningar och haverier som inträffade här under andra världskriget. Störst intresse visade han för den s.k. Skummeslövslövsmustangen och det arbete vi lagt ner på bärgning, dokumentation och forskning efter den omkomne pilotens familj. Resultatet av arbetet: mötet med familjen Phillips, berörde honom märkbart. Han  fick även möjlighet att besöka den minnessten vi rest i Skummeslöv till minne av den omkomne Edward Phillips. När Matt Bruno lämnade Halland hade med sig ett par presenter. Dels filmen Lucky Strike av Falkenbergaren Jan-Olof Nilsson samt boken Making for Sweden av Bo Widfelt. Bägge belyser situationen för amerikanska nödlandare i Sverige under kriget.

Vår ordförande, Olle Jensen, har lagt ner ett stort arbete för att göra detta besök möjligt. Både för Matt Bruno och oss i SFF Halland var det värt mödan. Vi tackar Amerikanska ambassaden i Stockholm för att vi fick disponera Matt Bruno ett helt dygn.

Jarl Svensson 

Skummeslov Minnesplatta
Minnesplatta vid Skummeslöv efter omkomne amerikanska piloten Edward E. Phillips

 

002 1046731 stenflag
Minnesstenen övertäckt med USAs flagga Stars and Stripes.
002 1046732 stenskylt
Minnesstenen med minnesplattan vid Skummeslöv i Halland.