Midland Air Museum är ett privat flygmuseum i Coventry några mjölktågtimmar norr om London. En av de Saab J 29 Tunnan som överlåtits till utländska museer har här en framträdande plats. Flygplanet överlämnades på sin tid av F 20 till ett dåvarande flygmuseum i Southend, men när detta gick i konkurs 1983 överfördes flygplanet till Coventry. Tunnan är ett av relativt få flygplan som står inomhus; de flesta står utomhus. Tidigare stod det dock utomhus och har tyvärr fått en skyddande grå målning, som förtar något av intrycket.

Det stora dragplåstret på Midland Air Museum är annars en Avro Vulcan, som besökarna också får gå ombord på, eller snarare klättra ombord på via den stege som leder upp till besättningsutrymmet. Besättningen utgjordes normalt av två piloter och tre operatörer. Från svensk synpunkt är Vulcan intressant genom att den var påtänkt som signalspanare när Canberra togs ur tjänst.

Senaste tillskottet är nossektionen till en V-bombare av typen Handley Page Victor. Den görs nu i ordning så att besökare kan gå ombord för en ringa penning och samtidigt få en genomgång av bland annat motorstartförfarandet. När instrument, radar och andra funktioner slås till, infinner sig en känsla av realism, men det är ingen simulator i egentlig betydelse. Bland mera unika flygplan märks experimentflygplanet Boulton-Paul P.111A och Percival Prentice, ett skolflygpan för RAF som dock inte gjorde så stor lycka.

Museet innehåller också en permanent och sevärd specialutställning om jetmotoruppfinnaren Sir Frank Whittle, som var verksam i bland annat Coventry.

Museet ligger utanför Coventry och nås enklas med taxi för lite drygt tio pund från järnvägsstationen. Man tar sig till Coventry med tåg från Euston Station i London. Med vanligt tåg tar resan ett par timmar, med dyrare snabbtåg dryga timmen. Inträdet på museet är sju pund, något billigare för barn och pensionärer. Museet innehåller en liten butik med flygböcker och annat flygrelaterat, samt en litet kafé.

Text och foto Lennart Berns

DSCN1100s

En av de utomlands befintliga Saab J 29 Tunnan har en hedersplats på Midland Air Museum och är en av museets stoltheter.

 

DSCN1072s

Största flygplanet är en Avro Vulcan, en av de tre V-bombarna. Besökare får gå ombord, utan extra kostnad. Man slås av det ytterst trånga pilotutrymmet.

 

DSCN1065s

Experimentflygplanet Boulton-Paul P.111 användes för att prova ut deltavingens egenskaper, ungefär som vår egen Saab 210 Draken, senare benämnd Lilldraken.

 

DSCN1101s

Ett av få flygplan inomhus är den tidiga versionen av Vampire, samma som J 28A i Sverige.

 

DSCN1080s

Senaste tillskottet är nossektionen till V-bombaren Victor, som öppnas till sommaren. SFF fick en förhandstitt, här är det arkivgruppens Henrik Gyllenskiöld som intagit förarplatsen.