Efter den omfattande uppmärksamheten av Viggens första flygning för 50 år sedan, den 8 februari 1967, skall nu ett annat Saab-flygplan lyftas fram. Den 26 mars 1992, dvs just i dag för 25 år sedan, flög nämligen Saabs turbopropdrivna passagerarflygplan Saab 2000 för första gången. Piloter var Saabs provflygare Erik Sjöberg och Lennart Nordh. Johan Öster var projektledare. Saab 2000 kan beskrivas som en vidareutveckling av Saab 340 med samma diameter på flygkroppen, men är längre och har en större vinge. Flygplanet är också väsentligt snabbare än konventionella turbopropflygplan.

Flygplanet kom i operativ tjänst 1994, och schweiziska flygbolaget Crossair, som beställt 25 flygplan blev första kund liksom även var fallet med Saab 340. Senare samma år inträffade ett haveri i USA med ett fransktillverkat turbopropflygplan, vilket ledde till att marknaden för turbopropflygplan praktiskt taget försvann. Produktionen av Saab 2000 upphörde därför 1999 i och med leverans av det sista flygplanet till Crossair.

Totalt tillverkades endast 63 flygplan inklusive tre provflygplan jämfört med 459 tillverkade Saab 340. Av de levererade 60 flygplanen är fortfarande ett 50-tal civilregistrerade medan ett antal opereras som militära AEW-flygplan för luftburen radarspaning.

Ulf Delbro.

Texten hämtad ur skriften Saab 75 år utgiven av SFF 2012. Författare är Ulf Edlund, Arne Fagerstedt och Hans Kampf.

Saab 2000 bild 4

Saab 2000 bild 6s

Foto Saab AB