Vid SFF-Örebros medlemsmöte dem 9:e mars besöktes vi förutom av föredragshållaren Sven Scheiderbauer av en journalist från tidningen Länsposten, en länstidning för Örebro län som kommer ut en gång i veckan.  Resultatet blev en helsida om föreningen, vår verksamhet och om föredraget av Sven Scheiderbauer.

Resultatet blev bra reklam för SFF och vår verksamhet.

Arne Svensson och Olle Emilsson som nämns i artikeln var under sin levnad att betrakta som Örebros ledande flyghistoriker med en hel del skrifter och artiklar bakom sig inte minst i SFT och dess föregångare och deras gärningar är väl kända inom den lokala hembygdsrörelsen. Även om Olle och Arne inte var aktiva inom styrelsearbetet i regionavdelningen i Örebro så var de alltid verksamhetens stöttepelare och ivriga påhejare för oss som drev verksamheten. Jag ser det som mycket positivt att det precis som det framgår av artikeln att det flyghistoriska arbete som har bedrivits  har gått i arv och fortsätter att bedrivas och att det syns utåt även för länsinvånarna.

Text Henrik Tisell

 Länk till tidningsartikeln SFF-Örebro