SFF tar ytterligare ett steg in i den digitala värden för att öka intresset för föreningens syfte.

Google stödjer ideella föreningar att gratis informera om föreningeningarnas syfte via Google AdWord annonser.

Det innebär att SFF:s hemsida kommer högt upp när någon söker på Google, på för SFF relaterade sökord. 

Som ideell förening ökar SFF därmed möjligheten att intressera publikum om det svenska flyghistoriska arvet.

Ordförande Bengt Olov Näs