Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

Årsmöte 8-9 april 2000 på Malmen, Linköping 

Svensk Flyghistorisk Förening höll sitt årsmöte på Malmen, Linköping den 8-9 april 2000.
Värd var Chefen för Östgöta Helikopterbataljon.
 

Cirka 110 medlemmar deltog i arrangemanget. Programmet inleddes kl 12.30 på lördagen med ett flyghistoriskt symposium under ledning av Sten Wahlström. Seve Ungermark inledde med att berätta om Ballonger och luftskepp från de allra första uppstigningarna på 1700 talet fram till nutid. Förre chefen för Flygvapenmuseum, Axel Carleson kåserade om Flygvapenmuseums tillblivelse och historia, nuvarande chefen Flygvapenmuseum, Sven Scheiderbauer fortsatte sedan att berätta om Flygvapenmuseum idag och imorgon. Gunnar Lindqvist kåserade om flygmotorer och flygteknisk utveckling genom åren, Erik Hallström om segelflygets historia i Sverige, P.O.Olemyr om folkflyg i Sverige och slutligen Ola Laveson, en av SFF grundare, berättade om hur Svensk Flyghistorisk Förening bildades år 1961 och om föreningens utvecklingen fram till idag.

Klockan 16.00 fortsatte årsmöteförhandlingarna. Bl.a. antogs nya stadgar och mötet valde styrelse enligt valberedningens förslag. Christer Ström hade avsagt sig omval och i hans ställe valdes Fredric Lagerquist, Eksjö.

Klicka här nedan för att läsa dokument i Acrobat Reader

Protokoll från årsmötet
Verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning

Deltagarna bjöds på en mycket god middag på kvällen i stora matsalen. Senare på kvällen var det kamratlig samvaro med en frågesporttävling i den gamla anrika mässen.

Söndagen inleddes med ett studiebesök i det för tillfället under ombyggnad stängda Flygvapenmueum. Därefter informerade chefen för Östgöta Helikopterbataljon, övlt Torsten Svärdström om verksamheten på Malmen och besöket avslutades med en härlig uppvisning av Hkp 9.

Ett stort tack till alla på Östgöta Helikopterbataljon som bidragit till att göra vårt årsmöte så lyckat.

 

Några av deltagarna i symposiepanelen. Fr.v. Erik Hallström, Gunnar Lindqvist, Ola Laveson och P-O Olemyr.

 
 

Seve Ungermark berättar om ballongflygets historia.

 
 

Deltagarna vid symposiet.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *