Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

SFF Årsmöte 7-8 april 2001 på F 21, Luleå 
2001-04-10

 

   

Ett 70-tal medlemmar och funktionärer samlades till årsmöte vid F 21 lördagen den 7 april.

Före årsmötesförhandlingarna hölls ett flyghistoriskt symposium arrangerat av SFF Norrbotten och under ledning av Anders Jonsson, ordförande i SFF Norrbotten. Symposiet avhandlade olika delar av flyghistoria i Norrbotten och omfattade nedanstående ämnen.

Protokoll från årsmötet

Verksamhetsberättelse för år 2000

 

Rolf Bergström berättar om Flyg i Kiruna 1916 och framåt

 

Anders Jonsson berättade om Ballongepoken i Boden. År 1909 framkom förslag om att använda ballong för spaning. Den 17 augusti 1914 genomförs den första ballonguppstigningen med en förankrad s.k. Drakballong fylld med vätgas. Ballongen var förankrad med en 1000 meter lång 14 mm wire. I Boden byggdes ballonghus för att härbärgera den fyllda ballongen. Soldater tränades i att marschera med ballong. Det visades även en film från en av dessa ballonguppstigningar.

 

Anders Jonsson, ordförande SFF Norrbotten

 

Rolf Bergström höll ett föredrag om Flyg i Kiruna. Första flygningen i Kiruna ägde rum den 28 april 1916. Det var Elis Nordqvist med en Albatros nr 24 från 2:a flygavdelningen i Boden som var den förste. Rolf berättade mycket fängslande om hur allmänheten upplevde dessa flygningar och läste några artiklar i den tidens dagspress som rapporterade om någon flygmaskin synts i lufthavet.

 

Rolf Bergström

 

Stig Lundberg berättade om Flyg i Porjus. Under åren 1910 - 1923 byggdes det kraftverk i Porjus. Vattenfall insåg att flyget skulle kunna vara ett bra transportmedel mellan de svårtillgängliga platserna. P.O. Flygkompani startade verksamheten i augusti 1920 med engelska piloter höll endast på till oktober samma år, då Vattenfall själva beviljades tillstånd att bedriva flyglinjen mellan Porjus och Suorva. Det finns noggranna noteringar om vad som transporterades. Under tiden aug. 1920 till april 1923 då verksamheten upphörde, genomfördes 888 flygningar, man transporterade 1005 passagerare, 16549 kg gods och 1571 kg post mellan Porjus och Suorva.

John Bryggman berättade under temat P.O. Flygkompani, "Italia". P.O. Flygkompani bedrev flygverksamhet i Norrbotten. Man erbjöd hugade personer att mot betalning flyga med som passagerare och man utförde även reklamuppdrag. Luftskeppet Italia passerade Luleå på sin väg mot Nordpolen. Vi fick även höra om Luleå's roll i räddningsaktionerna efter Italia katastrofen i Norra Ishavet.

 

John Bryggman

 

Karl-Gustav Andersson, ursprungligen skåning, men sedan många år bosatt i Norrbotten, kåserade och visade diabilder om Magnesitflygningar. Magnesit är en mineral som bl.a. Höganäsbolagen använde vid tegelframställning. I Sareksfjällen hade man påträffat en magnesit fyndighet som Höganäsbolagen var intresserade av. Problemet var att transportera tonvis med magnesit i det väglösa landskapet. Brytningarna började 1935 och bl.a. gjorde ABA:s Ju 52/3m med E Roll som pilot, en flygning upp och landade på en mycket liten sjö invid fyndigheten. Med denna maskin blev det endast en flygning eftersom sjön var för liten. Sedan flög man med SE-ABZ Junkers W33d. Detta flygplan havererade vid sjön i samband med en flygning med magnesitmalm i september 1945. Samma år upphör brytningen. Deltagarna fick genom Karl-Gustavs diabilder se hur vackra våra svenska fjäll är.

 

Karl-Gustav Andersson

 

John Bryggman fortsatte symposiet med att berätta om Flygfält och civilflyg i Luleå. Första utredningen om ett flygfält i Luleå gjordes 1935. År 1938 gjordes en inventering för flygvapnet som resulterade i ett förslag till Kallaxheden. Flygfältet anlades och var klart att användas i augusti 1939. ABA började flyga på Kallax i september 1944. När SAS år 1957-58 med DC-7 började flyga till Anchorage, Alaska via nordpolen, mellanlandade man på Kallax för tankning. Från början var flygstationen en mycket liten enkel barack. Sedan har det byggts nya som blivit för små och flygstationen idag är den fjärde. Sedan något år tillbaka är banan förlängd till mer än 3350 meter och man har möjlighet att ta hand om stora fraktflygplan. Banan lär vara 50 meter längre än Arlandas längsta.

Slutligen berättade Anders Jonsson om Beredskapsflygfält i övre Norrlands flygbasområde (FlyboÖN) som sattes upp den 1 juli 1942. År 1943 fanns 11 beredskapsfält i FlyboÖN. Endast några av dessa finns kvar idag.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. Ny i styrelsen blev Christer Lokind som ersatte Sten Wahlström. Göthe Johansson utsågs till hedersmedlem i SFF för sina insatser under årens lopp till gagn för föreningen. Vi kommer senare att lägga ut det fullständiga årsmötesprotokollet på denna sida.

 

Styrelse och funktionärer: Fr.v. Sven Stridsberg, Kenneth Göransson, 
P-O Olemyr, Erik Hallström, Göran Landström, Bernt Olsson, Jan-Åke Berg, 
Kurt Ivarsson, Sven-Erik Jönsson, Lennart Berns, Fredric Lagerquist, 
Håkan Karlsson och Bo Carlsson.

 

På lördagskvällen bjöds på en god middag i mässen. Förre ordförande i SFF Norrbotten och initiativtagaren till regionavdelning Norrbotten, Stig Lundberg samt avgående ordförande i SFF Göteborg, Carl-Henrik Olausson erhöll båda SFF förtjänstplakett för sina värdefulla insatser för föreningen. Göthe Johansson överlämnade till F21 en egenhändigt gjord oljemålning, föreställande F21-märkta J 26 Mustang över fjällvärlden. Vår ordförande Jan-Åke Berg hedrades av SFF Norrbotten med ett par skidor med raketdrift. Trots att det var mycket snö och gott skidföre, fick vi ändå inte se Jåke på dessa. SFF Norrbotten hade ställt samman en svårlöst tipstävling som vanns av skåningen Sven Stridsberg, men med tanke på att han tillbringat mycket tid i Luleå med kommande boken om F21 var det kanske inte så underligt. Flera andra fick också bokpriser.

 

Fru Maj-Britt Östbo, Jan Cedergren, Erik Hallström och Stig Lundberg vid middagen på F21 mäss.

 

På söndagen informerade överstelöjtnant Jan Cedergren om F21. Det blev ett besök i F21 museum, som f.n. byggs ut. Här guidade K-E Ekström sam är ansvarig för museet. Löjtnant Tobias Wikström, som är Viggen pilot, berättade om SWAFRAP. Här utbildas en division för att kunna sättas in i konflikter typ forna Jugoslavien. Vi fick veta en hel del om de stora skillnaderna mot att genomföra uppdrag inom Sverige. Bl.a. hade man haft övningar med Viggen i Tyskland, haft engelsmän på besök och skall senare i år genomföra en övning i England. Dessutom har en grupp från USA utbildat piloterna i rutiner och procedurer för räddning och överlevnad vid ev. nedskjutning.

 

Löjtnant Tobias Wikström berättar om SWAFRAP

 
 

Bo Carlsson studerar en modell samling i F 21 Museum

 

Besöket avslutades med ett besök i hangaren för utbildning av JAS-tekniker samt ett besök i hangar 86, där 1:a divisionen håller till och slutligen ett besök i personalbutiken, där många passade på att inhandla både klädespersedlar och souvenirer. Därefter transporterades de som skulle ta flyget hem över till flygstationen, där resenärerna möttes av besked att SAS-kärran var kvar på Arlanda med tekniskt fel. Efter lång väntan kom man iväg ca fyra timmar försenade från Luleå till Stockholm.

Ett varmt tack till F 21 och SFF Norrbotten för ett väl genomfört och mycket intressant arrangemang.